Hz Adem ve Eşinden İnsanlar Nasıl Türedi?


Bu konudaki en büyün merak ya da eleştiri eğer insanlar bir Adem ve bir Havva'dan çoğaldılarsa kardeş evliliği mi oldu? Ben de bu sorunun ardına düşüp bir çok hocayı dinleyip "tek bir Adem değil Ademler yaratıldı, insanlar böyle çoğaldı" diyenleri akla yatkın bulmuştum ama daha sonra ilgili ayetleri beraber değerlendirince Allah'ın bir tek Adem yarattığını, Adem'i neyden yarattıysa eşini de ondan yarattığını gördüm. En önemli ayet bu.

Nuh
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17 - Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.

18 - Sonra sizi yine oraya döndürür ve bir çıkarışla mutlaka yeniden çıkarır.

Allah Hz Adem'i toprağın içinde bir bitki gibi büyütüp, yetişkin bir insan olarak dünyaya getirmiş, alttaki resim ayetlere göre Adem'in toprakta nasıl yaratıldığını gösteriyor. Bu resmin hangi ayetlere göre çizildiğinin ayrıntısı bu sayfada Hz Adem'in Yaratılışı - Hz isa'ın Babasız Doğması - Yecüc Mecüc

Bu konuda "Adem'den önce başka Ademler vardı" diyenler Araf suresi 11. ayete dayanıyorlar. Ayet şöyle;

Araf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

11 - Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Âdem'e secde edin!" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi, o secde edenlerden olmadı.

Bu ayette çoğul olan "Sizi yarattık" ifadesinden bir tek Adem (a.s) değil de bir çok insan yaratıldığını ileri sürüyorlar ama bu ayette Türkçe de olmayan "iltifat sanatı" var. Arapçada iltifat sanatı, cümlede geniş zamandan gelecek zamana, tekil şahıstan çoğul şahsa geçiş yaparak kullanılan ifade tarzıdır. Araf 11'de ki "Sizi yarattık" ifadesi "atanız Adem'i yarattık" demektir. İltifat sanatını dikkate almazsak "Sizi yarattık" ifadesi hepimizi kapsar, o zaman Allah bizi yaratıp şekil verdikten sonra meleklere "Adem için secde edin" dediğinde bütün insanların orada olması gerekirdi ama böyle bir şey yok. Bu ayet ve iltifat sanatıyla ilgili çok kısa bir açıklama göstereyim.

Arapçadaki iltifat sanatı ve Ademin yaratılışı

Bu sayfadaki ayetler http://www.suleymaniyevakfimeali.com'dan, ayetlerin altındaki açıklamalar onlara ait.

Allah insanı nasıl yarattığını alttaki ayette söylüyor.

Müminun
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

12 - İnsanı çamurundan oluşan bir özden yarattık[*].

[*] İnsanın bütün gıdası çamurdan, yani su ile toprağın birleşmesinden oluşur. Dolayısıyla yumurta ve spermin kaynağı da çamurdur.

13 - Sonra onu karar-ı mekînde nutfe (döllenmiş yumurta) haline getirdik[*].

[*] Karar, kalınabilecek rahat yere denir. Ebu Hanife’ye göre suyun kendi gücüyle gidip kaldığı her yere bu ad verilir (lisan’ul-Arab). Mekîn; bir şey üzerinde gücü ve etkisi olan şeydir(el-Mısbah’ul-munîr). Öyleyse nutfenin oluştuğu yer, hem onun kalmasına imkân veren hem de oluşmasına etki eden yerdir. O yer, ana rahminden başkası değildir. Rahim, erkeğin spermi ile kadının yumurtasının kalabileceği, nutfeye dönüşeceği, değişeceği, gelişeceği ve dünyada yaşayabilecek güce erişeceği yerdir. Öyleyse nutfe, erkeğin spermi ile kadının yumurtasının birleşmesiyle oluşan döllenmiş yumurtadır.

Allah İnsanı çamurundan oluşan bir özden yarattık diyorsa o zaman Hz Adem de çamurdan oluşan bir özden yaratıldı demektir. Allah buna "nefs" diyor.

Nisa
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1 - Ey İnsanlar! Atanızı bir tek nefisten[*] yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını üreten Sahibinizden çekinerek kendinizi koruyun. Birinden bir şey isterken adını andığınız Allah’a, bir de akrabalık bağlarına saygılı olun. Allah sizi gözetlemektedir.

[*] O nefis döllenmiş yumurtadır. Fasih Arapça’da zevc kelimesinin müennesi (dişisi) yoktur. Kadın erkeğin zevci, erkek de kadının zevcidir.  Hem Adem hem de Havva, aynı nefisten yani döllenmiş yumurtadan yaratılmıştır. İnsan Suresi 2. ayette “Biz insanı karışımı zengin olan bir nufteden yarattık.” buyrulmaktadır. Bu ayette de “Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden çekinin!” buyrulduğuna göre iki ayeti birlikte okuduğumuzda “Ey insanlar, hepinizi (hem sizi hem de eşlerinizi) karışımı zengin olan bir döllenmiş yumurtadan yaratan Rabbinizden çekinin!”  anlamı çıkmaktadır. Bu meal çalışmasının tamamında insanın yaratılışına dair bilgi veren ayetlerdeki ‘nefis’ kelimesi için “döllenmiş yumurta” manası bu gerekçeyle seçilmiştir. Yaratılışla ilgili olmayan ayetlerde nefis kelimesi bazen beden, bazen ruh bazen de bunların birleşmiş hali manasında kullanıldığından ona göre anlam verilmiştir.

Bu ayette görüldüğü üzere Allah atamızı ve eşini tek bir nefisten yarattığını söylüyor. Bir önceki sayfada Hz Adem'in Yaratılışı - Hz isa'ın Babasız Doğması - Yecüc Mecüc bunun nasıl ve ne olduğunu yazdım. Ayetin devamında "ve o ikisinden pek çok erkeği ve kadını üreten" diyor. Bu Allah'ın sözü. Allah insanları iki kişiden yaydığını söylüyor. Aynısını Hucurat ve Araf surelerinde geçiyor.

Hucurat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

13 - Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye oymaklara ve boylara ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, Allah’tan en çok çekinenizdir. Her şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

189 - Sizleri bir tek nefisten (döllenmiş yumurtadan) yaratan O’dur. Eşini de o nefisten yarattı ki biri diğerinin yanında rahat etsin. Erkek onu sarınca hafif bir yük yüklenir. Onunla gezip dolaşır. Yükü ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah’a yalvarır; “Bize iyi bir evlat verirsen, görevlerini yerine getirenlerden olacağız” derler.

Bizler bir şeyin nasıl olduğunu anlamaya çalışırken bazı ayetleri alıp diğerlerini görmezden gelirsek bu ilim olmaz. Aklımızdakini Kur'an'a söyleterek de ilim olmaz. Allah üç ayette insanları bir erkek bir dişiden çoğalttığını yazmış. Bu olur mu olmaz mı diye tartışmanın anlamı yoktur. İnsanlık 8 milyar sınırına gelmiş. Daha hala nasıl oldu demenin anlamı var mı? Olmuş işte ama Allah ayrıntısını yazmamış. Müslümanlara düşen ayet ne diyorsa olduğu gibi kabul etmektir. Aksi taktirde Araf 189, Nisa 1 ve Hucurat 13. ayeti inkar etmiş oluruz.

Alttaki videoda da yazdığımdan başka türlü bir açıklama yoktur.

Bayraktar Bayraklı - İnsanlar nasıl çoğaldı?