Kur'an Ayetlerini Cinsel Organlara Okuma Rezaleti


Herhangi bir açıklama yapmaya gerek yok başlık her şeyi anlatıyor. Allah ayetlerini öğüt alalım, geçmiş ümmetler gibi olmayalım diye indirmiş ve bu ayetleri peygamberimiz ashabına anlatmış, açıklamış ama yüzyıllar sonra ayetlerin anlamları saptırılmaya başlanmış. İslam dünyasının neden bu gün bu halde olduğunu anlatan bir ayet yazacağım.

Maide
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

100. Allah’ın izni (yani kişinin samimi olduğunu onaylaması) olmadan, hiçbir kimse için iman etme imkânı yoktur. Ve o, aklını kullanmayanlar (ise) pislik/şirk içinde kalır.

Cübbeli Ahmet bahsedilen kitapta okunmasını söylediği ayetlerin Türkçelerini yazmamış çünkü ayetlerin Türkçesini ve neye iyi geldiğini yazssa bu kadarını kabul ettiremeyeceğini düşünmüş olsa gerek. Bunları duyan müslümanların itiraz etmesi lazım.