Geçici Dünyaya Aldanmamak Lazım


Ölümsüzlüğü Arayan Dünya

Bu konu insanlık tarihi boyunca ne kadar geri gidiyordur acaba? Orta çağ'da ölümsüzlük arayışına girenler olmuş ama mesela Nuh peygamber zamanında da insanlar ölümsüzlüğü arıyor muydu? Bu arayış ne zaman patladı merak ediyorum. 15. yy'da Nicolas Flamel adında bir simyacı ölümsüzlüğü arıyormuş. 1493'te Kristof Kolomb'la birlikte dünyayı keşif seferine katılan Juan Ponce de Leon diye biri bu seferde Puerto Rico'ya çıkmış. Orada yerlilerden Bimini adasındaki sihirli su hakkında anlatılanların ardından bu suyun peşine düşmüş. Sihirli dediği de gençlik olayı. 1950'lerden beri bizim dönemlerde de ölümsüzlük arayışı başladı. Önceleri az yeme ya da ne yenmesi gerektiği üzerine yapılmış çalışmalar. Sonra insanoğlunun gen haritası çıkarılınca bu sefer genlerle ilgili çalışmalar başlamış. Teknolojinin gelişmesiyle bazı insanlar ölünce bedenlerini sıvı nitrojen içinde dondurma seçeneğini seçmiş. En son yapılmak istenen, insan hafızasını bilgisayara aktarıp bir nevi ölümsüz olmayı sağlamaya çalışıyorlar.

Bilime Yol Gösterecek Olan Kur'an'dır

Böyle bir başlık attığım için beni taşlayabilirler ama lafımın arkasındayım çünkü Kur'an Allah'ın yeryüzünde, gökyüzünde, insan vücudunda vs belirlediği ölçüleri gösteren tek kaynaktır. Çok uzun suredir yaşanan dinin Kur'an'la bir alakası olmadığı için islam insanlara itici geliyor. Müslümanla bile kitaplarının farkında değil. Neyse, Kur'an'ın uydurulamayacak bir kitap olduğunun onlarca çok sağlam delili var. Meallere bakanlar bunu göremeyebilir çünkü mealle Kur'an farklıdır. Meal birinin yaptığı Kur'an tercümesidir. İşin uzmanları Kur'an'da ki gerçek bilgiyi gösterir. Ölümsüzlük arayışına Kur'an ne diyor acaba? Allah ölümün bir ölçüsü olduğunu ve kimsenin bunun önüne geçemeyeceğini söylüyor.

Vakıa

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

60. Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz.

61. Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için yazdık.

62. Şimdiki yapınızı iyi biliyorsunuz. Keşke elinizdeki bilgileri kullanıp da aklınızı başınıza alsanız?

Bu ayetler bilime yol göstermeli. Olmayacak bir şeyi arayıp durmanın bir anlamı yoktur. Kimse ölümü yok edemez. O zaman kaynaklar ve zaman daha faydalı araştırmalar için kullanılabilir. Allah ölümü neden taktir etmiş? Bizi bilmediğimiz bir yapıda tekrar yaratmak için. O zaman ölümsüzlüğü aramanın hiç bir anlamı yok çünkü yeniden yaratılış ölümsüzlüğün başladığı ilk gündür. O zaman bu dünyaya bağlanmanın da bir anlamı yoktur. Allah pek çok ayette bu dünyanın geçici bir yer olduğunu söylüyor. Bir örnek vereyim;

AL-İ İMRAN SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

14. Kadınlar, oğullar, yük yük altın

ve

gümüş, salma (serbest dolaşan) atlar, davarlar

ve

ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler,

insanlara süslü göründü.

Bunlar dünya hayatının geçimliğidir.

Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.

15. De ki: “Size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi?

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında,

içinden ırmaklar akan,

içinde ebedi kalacakları cennetler,

tertemiz eşler

ve

Allah’ın rızası vardır”.

Allah kullarını hakkıyla görendir.

On dördüncü ayetin başında "kadınlar" diyor da neden "erkeler" de demiyor? Cümlenin sonuna bakarsan Allah bunları "süs" gibi yaratmış. Kadınlar süstür. Kadınlar bile kendi hem cinsleri hakkında konuşur. Bu yazdıklarımda istisnalar olur ama genelde bir kadının giydiği kazaktan çoraba kadar diğer kadınlar da hakkında konuşur. Erkekler böyle değildir. Onlar birbirinin kılık kıyafeti hakkında çok konuşmaz. Sebebi ayette yazıyor; Allah kadınları süs gibi yaratmış. Herkes hakkında konuşur, çekemez, kıskanır vs. Ayette diğer sayılan mal mülk, iş güç, çoluk çocuk da insanlara cazip görünen geçici dünyanın kavgasıdır. Allah bunların hepsinin bir oyunda oynamak gibi gelip geçici olduğunun asıl hayatın ahirette olacağını söylüyor. Hayatını neleri elde etmek için harcarsan harca sonunda elinde hiç bir şey kalmayacak. Ölüm sen ahirete götürürken hepsini bu dünyada bırakacak. Bir ayet bloğu daha yazayım.

ÂLÂ SURESİ

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.

14. Muhakkak ki, kurtulmuştur temizlenen,

15. Rabbinin ismini anıp namaz kılan/(O’na) ibadet ve dua eden.

16. Ama siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve sonsuzdur.

18. Şüphesiz bU, önceki sahifelerde de vardır;

19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde...

Bu dünya hayatı geçici, süs gibi bir şey ama imtihanlarla dolu bir hayat. Dünyanın süslü görünen tarafına aldanmadan ama imtihan olurken de sabrederek bize tanınan süreyi tamamlamak durumundayız. Buraya bütün ilgili ayetleri almayayım. Bu konuda ayırdığım ayetlerin linkini ve bir de ders göstereyim. Ayetleri dinlemek belki daha çok hoşuna gider. Ayetleri hatırlamak istediğin zaman da verdiğim linke bakarsın. Dünya Hayatına Aldanmayın

Dünya Hayatının Anlamı Ve İmtihanlar - Fatih Orum

Başlıkta gördüğün gibi videonun içeriğinde "imtihan" da var. Dinlemeni tavsiye ederim.