Allah'ı Ne Kadar Tanıyoruz?

Allah Bakara 186. ayette kullarım beni sana sorarlarsa, ben onlara yakınım diyor. "Yakınım" diye tercüme edilen kelime el Karîb ismi, anlamı; çok yakın, yakınlıkta sınır tanımayan demek. Çok yakından kasıt ne olabilir diye Kur'an'a baktığımızda Kaf suresi 16. ayeti görüyoruz, biz ona şah damarından daha yakınız. Demek ki Allah Karîb ismiyle bize şah damarımızdan yakınmış. Bu aynı zamanda Allah'ın El Velî ismine de denk geliyor. El velyu kökü ara vermeksizin birincinin hemen ardından ikincinin gelmesi anlamına geliyor. Kur'an'daki örneği Hz Yusuf'tur. Duasında bu ismi kullanıyor; “Rabbim (Sahibim)! Bana yönetimden bir pay verdin, olayları yorumlamayı(tevil) öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Bu dünyada da öbür dünyada da benim en yakınım(velim) sensin. Canımı teslim olmuş (Müslüman) olarak al. Beni iyilerin arasına kat.” (Yusuf 101) Peki senin velîn kim?

Kaf 16. ayette Allah ayrıca, andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz diyor. Bu, El Habîr isminin tecellisidir. Habîr, bir nesnenin veya kimsenin mahiyetine ve iç yüzüne vâkıf olan demek. Başta yazdığım Bakara 186. ayette Allah bize Karîb ismiyle yakın olduğunu söyledikten sonra bana dua edenin duasına karşılık veririm diyor. Bu, el Mucîb isminin tecellisidir. Mucîb, dualara icabet eden demek. Dualarında doğrudan Allah'tan yardım istemelisin çünkü Allah el Musteân'dır; kulları tarafından kendisinden yardım istenen yegane yardım mercii. Allah insanlara bu kadar yakın olduğu için ister bir şey söyle ister söyleme, içinden geçir Allah bunu bilir, Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; O, içinizde olanları bilir (Mülk 13) Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğunun bir diğer göstergesi er Rakîb ismidir. Rakîb her an ve her durumda koruma amacıyla gözetleyen, takip eden demektir. Bu ismin tecellisini Hac 38. ayette görüyoruz; Muhakkak ki Allah, inanıp güvenenleri düşmanlarından korur. Allah, hainlikte direnip âyetleri görmezlikten gelen hiç kimseyi sevmez. Sana bu kadar yakın olan Allah'ı sen ne kadar tanıyorsun?

Allah'ı tanımaya çalışmak her Müslümanın boynunun borcudur. Tanımadığın Allah'a nasıl bir ibadet edeceksin? Kime dua ettiğini ya da nasıl dua etmen gerektiğini bilmiyorsan duana nasıl karşılık bekleyeceksin? Araf 180. ayette nasıl dua etmemiz gerektiği yazıyor; En güzel isimler /özellikler Allah’a aittir. Ona, onlarla dua edin. Demek ki dualarımızda Esmaül Hüsna dediğimiz, Allah'ın Kur'an'da kendisini tanıttığı isimleri kullanmamız gerekiyormuş. Allah'ı Kur'an'dan başka tanıyabileceğin bir kaynak yoktur. Yarın ahirette hepimiz teker teker Allah'ın huzuruna çıkacağız. Enam 94. ayetin ilk cümlesi şöyle; İlk yarattığımızdaki gibi karşımıza teker teker geldiniz. Huzuruna çıkacağımız Allah'ı tanımamız gerekiyor. Bunun da tek yolu Esmaül Hüsna'yı bağlantılı ayetlerle okumak, öğrenmektir.

Esmaül Hüsna - Allah'ın Güzel İsimleri

İsimlerin açıklamalarını görmek için ismin yazılı olduğu kutuya tıklayın.

Allah'ı tanımadan Allah'a ibadet edemezsiniz - Timurtaş Uçar (4 Dakika)