Evlilik Yaşı Kaçtır?


Müslümanların çok az bir kısmı istisna, insanlar peygamberimizin Hz Aişe ile dokuz yaşında evlendiğini ve kızların buluğa erince evlendirilebileceklerini zanneder. İslam'ı küçük çocukların evlendirilmesine izin verilen bir din diye bilir. Bunu imam hatip veya ilahiyat okuyanlar da dahildir. Bunun sebebi Müslümanların Kur'an'la olan bağının kopmuş olmasıdır. Kur'an hükümleri yerine mezhep görüş ve uygulamalarını esas alınıyor. Bütün mezheplerde yeni doğmuş iki bebeği evlendirebilirsin, buna karşılık Kur'an evlilik çağından bahseder, yani kafana göre mezhepleri temel alıp Kur'an'ın söylediği yaştan önce kimseyi evlendiremezsin. Bir örnek vereceğim, ateist gruplar mezhep görüşlerini Kur'an'ın emri zannedip, bunun üzerinden paylaşımlarda bulunuyor.

Evlilik Çağı Reşit Olmayla Başlar

Allah Kur'an'da evlilik çağından bahsediyor. Bu ayetler indiğinde "evlilik çağı da nedir?" diye sorulduğuna dair hiç bir rivayet yok. Demek ki Araplarda evlilik çağı diye bir çağ varmış. Bunları Nisa Suresinin iki ila altıncı ayetlerinden anlıyoruz. İkinci ayet şöyle;

Nisa

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

2 - Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.

Bu ayet, eğer bizim yanımızda yetimler varsa ve malları da bize emanetse, bu malların yenmesini yasaklıyor. Yetimin malına ne zamana kadar biz bakacağız, koruyacağız? Bunun cevabını da Nisa altıncı ayet veriyor. Bu aynı zamanda evlenme yaşını da bildiriyor. Eğer reşit olduklarına dair bir emare görürsek yani artık kendi mallarını yönetecek akıl olgunluğuna erişmişlerse yetimin malı yetime teslim edilmek zorundadır.

Nisa

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

6 - Yetimleri deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde, eğer reşit olduklarını/aklen olgunlaştıklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye, israf (aşırılık) ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise, (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, örfe uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

Bu ayette, evlilik çağının buluğ ya da daha aşağısı değil de rüşde kavuşunca olması gerektiği anlaşılıyor çünkü malı üzerinde tasarruf etme hakkı olmayanlar reşit değildir. Bir erkek malını yönetmeye başlayacak ki evlenip evini geçindirsin. Reşid olmadan malını alamıyorsa nasıl evlenip ev geçindirecek? Kim bakacak bunlara? Şunu da belirtmek lazım; herkesin rüşd çağı farklı olabilir. Bir genç ergenlikle beraber rüşd çağına girebilir ama başka bir genç on sekiz yaşına gelmesine rağmen rüşd çağına girmemiş olabilir. Bunu tespit edecek olanlar evlenecek kişilerin velileridir. İslam'da bu yüzden nikah denetime tabi tutulur. Denetimsiz nikah geçerli değildir.

"Efendim bunlar yetimler için söylenmiş" deyip de kendimizi cehenneme girmeye zorlamaya gerek yok. Allah yetimler üzerinden evlenme çağını anlatmış. Yetimlere ayrı diğer gençlere ayrı kurallar getirmemiş. Daha hala bu ayetler üzerine söz söyleyen kendisini Allah'ın yerine koymuştur.

Peygamberimiz Aleyhisselam Aişe Annemizle Kaç Yaşındayken Evlendi?

Hz Aişe'nin doğumuna M.S 612, peygamberimizle evlenmesine de M.S 619 diyorlar. Buna bakan biri hemen çıkarma yapıyor "Muhammed Aişe ile yedi yaşında evlenmiş" diyor. Bir başka grup "Aişe annemiz evlendiğinde dokuz yaşındaydı" diyor. İnsanlar kimin yaptığı belli olmayan bu tarihlendirmeye inanıp araştırma yapmıyor. Başka kaynaklara da bakmak gerekir. Başka kaynaklara bakınca ben neler buldum yazayım; Hz Aişe peygamberimizle nişanlanmadan önce Mut’im ibn Adiyy’in oğlu Cübeyr ibn Mut’im ile nişanlıymış. Hz Aişe'nin babası Hz Ebu Bekir islam'a girince Cübeyr ibn Mut’im annesi Hz Aişe'yi istememiş, nişan bozmuşlar. Sebebi oğullarını da müslüman yaparlar diye korkmuşlar. Hz Aişe'yi babası beş yaşında başkasıyla mı nişanlamış? Bu saçmalık. "Yedi, dokuz oluyor da beş neden olmasın" dersen başka hesap gösteririm. Hz Aişe'nin ablası var, Hz Esma. Kitaplarda Esma ile Aişe'in yaş farkı on olarak geçiyor. Esma 595 senesinde doğmuş (kaynağı Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597; Hakim, Müstedrek 3/635.) On beş yaşında müslüman olmuş (kaynak Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ, 2/597; Hakim, Müstedrek 3/635.) ve 695 yılında yüz yaşında ölmüş. Medine'ye hicret 622'da yapıldı. Esman'ın ölümü (695 - 622 = 73) hicretin yetmiş üçüncü senesine denk geliyor. Bu durumda Medine'ye hicret sırasında Esma yirmi yedi yaşında olur. Aişe ile aralarında on yaş olduğuna göre Aişe hicret sırasında en az on yedi yaşında olur. Tersten de gidebiliriz. Esma on beş yaşında müslüman olduysa, aralarında on yaş olduğundan, Esma müslüman olduğunda Aişe beş yaşında olur. Medine'ye hicret risaletten on üç sene sonra yapıldı. Hz Aişe Medine'ye hicrete kadar on üç sene Mekke'de kalmış oluyor, topla kaç ediyor, on sekiz. İki hesap hemen hemen örtüştü. Demek ki bu tarihler doğru. Peygamberimizin Hz Aişe ile Mekke'de evlendiğine dair rivayet olduğu gibi hicretten altı yedi ay sonra evlendiğine dair de rivayet var ki doğru olan Mekke'de evlendiğidir. İster hicretten önce evlensinler ister hicretten sonra, evlenirken Hz Aişe'nin en az on yedi yaşında olduğu kesindir. Okullarda matematik okutuluyor ya bunun için; İnsanlar açtığı ilk kitaptaki hesap kitaba inanmasın, kontrol etsin, kendi de hesap kitap yapsın diye.

Bu makaleden, özellikle beş ve altıncı sayfadan bir çocuğun reşit olmadan evlenemeyeceğini görebilirsin. Kuran nikah çağından bahsetmektedir, mezhepler bunu görmezden gelip küçük çocukların evlendirilebileceğini söylemiştir. Ayrıntısı bu belgede. Kuran-ve-Gelenege-Gore-Kucuklerin-Evlendirilmesi.pdf

Alttaki videolarda islamda çocukların evlendirilemeyeceğine dair ayetleri, açıklamaları görebilirsin. Bu dine mensup ol veya olama, bu dinin kitabı Kur'an'ı Kerim'dir, mezhep kitapları değil. Kitabın Kur'an olmalı ki bu tartışmalar yaşanmasın. İnsanlar peygamberimizi dokuz yaşında evlenmediğini, evlilik yaşını da doğar doğmaz olmadığını ancak Kur'an'a bakarak anlayabilir.

Kızlar Zorla Evlendirilir Mi? Nur Suresi 33. Ayetin Doğru Anlam

Yaşı önemli değil bir kız veya kadın zorla evlendirilir mi?

Ateistlerin Delil Gösterdiği Talak Suresi 4. Ayette Yapılan Anlam Kaydırması ve Sonuçları

Talak
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

4. Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.

Baştaki ayetleri almadım, ayrılan karı koca üç ay beklesin, kadında o evden çıkmasın diyor. Bunun sebebi evliliğin kurtarılması için bir fırsat oluşturulması. Bu üç ay içinde karı koca tekrar barışabilir, o taktirde tekrar evlenebilirler diye. Bu süreye iddet deniyor. Bu ayette koyu belirttiğim ifadede "henüz" kelimesi yoktur. Bunu müfessirlerin meallere eklemesi ayetin bu anlama geldiğini göstermez. Ayet adet düzensizliği olan kadınların iddet bekleme sürelerinin de aynı olduğunu söylüyor. Kısa bir videoyla talak suresinin 4. ayetinin çocukların evlenmesine delil olmadığını görebilirsin.

Kur'an'a Göre Evlilik - Kim Kiminle Evlenebilir?

Ateist bir grubun yaptığı bu anlam kaydırmasının doğrusunun anlatıldığı dersi göstereceğim.

Cariyeler, köleler, inananlar, inanmayan kim kiminle evlenilebilir, Allah nasıl bir yol göstermiş bu derste anlatılıyor. Mesela islamda zina etmeyi alışkanlık haline getirmiş, yaşam tarzı yapmış bir erkeğin namuslu bir kadınla evlenmesi yasaktır. Böyle iki kişinin evlenebilmesi erkeğin zina üzere yaşam tarzından vazgeçip bunu ispatlaması gerekir. Elbetteki bu yapılacak evliliği, kadını ve olacak çocukları korumak içindir. Derste geçen ayetler istersen linke ters tıklayıp bilgisayarına indirip yan yana açabilirsin. Evlilik ayetleri