Ebul Hasan Harakani Şirk Örneği


Bu sayfayı tarikatlardan veya cemaatlerden birileri bulur da okursa, gösterdiği videolarda hocalar ne söylüyor ayetler ne söylüyor bunu kıyaslayın. Videodaki zatın kendisiyle alıp veremediğim yoktur, ne anlatıyor buna dikkat çekmek istiyorum. Bir soygun olduğunda Allah diye yardım isteyenler soyuluyor ama Ebul Hasan Harakani'yi vesile edenler soyulmuyor. Açıklaması daha ilginç, müridler "Ebul Hasan Harakani hurmetine" deyince Ebul Hasan Harakani bunu duymuş ve Allah'a dua etmiş,Allah Ebul Hasan Harakani'nin duasını kabul etmiş, müridler soyulmaktan öyle kurtulmuş. videodaki zat elbette Allah korkusu olan iyi bir mümindir. Bundan şüphem yok ama şik konusunda bilgisi eksik. Ebul Hasan Harakani kendis,ni vesile edenleri duyuyorsa bu, Allah'ın es semi özelliğinin Ebul Hasan Harakani'ye verilmesi demektir. Allah birini vesile etmeden yardım etmez demek Kur'an'daki bütün dua ayetlerine terstir. Alttaki ayetlerle hocanın anlattıkları yüzde yüz terstir.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

45. (Allah’tan) yardım isteyiniz; sabrederek ve namazı gereği gibi kılarak!.. Şüphesiz bu, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.

46. O kimseler ki; Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten O’nun huzuruna döneceklerini çok iyi bilirler.

186. Kullarım Beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten Ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince (Benden isteyince), dua edenin duasına (isteğine) cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için Benim davetime uysunlar, Bana iman etsinler.


Videoda anlatılan olayın yüzde yüz yanlış olduğuna bir de Hac suresinin ayetlerini göstereyim. Süleymaniye Vakfının meali

Hac
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

11 - İnsanlardan kimi de Allah’a sınırda kulluk eder. Eline bir imkân geçse rahatlar; başına bir sıkıntı gelse yüz çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder âhireti de. Apaçık hüsran işte budur.

12 - Allah ile araya, kendisine zarar vermeyecek ve bir yararı da olmayacak şeyi koyarak yardıma çağırır. İşte bu, pek derin bir sapıklıktır.

13 - Zararı yararından yakın olan kişiyi[1*] de yardıma çağırır. O ne kötü bir yardımcı[2*] ve ne kötü bir yandaşlar topluluğudur.

[1*]‘men’ zamiri kişiler olarak çevrilmiştir. Bunlar irade ve ruh sahibi insan ve meleklerdir (cinlerdir).

[2*] Bu veli ve yandaşlar, şeytanlık eden insan ve cin (melek) gurubundandır. İnsan olanların dost ve yandaşlarını nasıl kandırdıkları çevremizde kolayca gözlemleyebilir ve bu kitapta sayısız ayette okuyabiliriz. Görünmeyen varlıklar gurubundan olanların (cinlerin) insanların göğsüne fısıldaması (vesvese verdiği), çirkini güzel göstermesi, vaatlerde bulunması, fakirlikle korkutması ve benzerleri ile ilgili pek çok ayet olup bu grup ve insanların birbiri ile davalaştıkları kıyamet günü konuşmaları En’am 6/128’de onların ağzından, görünmeyen varlıklar gurubunun aşırılıkları Cin 72/6’da izah edilmiştir.

14 - Allah, inanıp güvenen ve iyi işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah, dilediğini yapar.

15 - Kim Allah’ın, dünyada da âhirette de kendine asla yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa bir gerekçeyle göğe (Allah’a) yönelsin[*], diğer ilişkilerini derhal kessin ve baksın ki bu yol kendini bunaltan şeyi gerçekten giderecek mi yoksa gidermeyecek mi?”

[*] Göğe yönelmek demek Allah’ın makamına yönelmek demektir. En yaygın şekli ellerini göğe açarak dua etmek veya namaza durmaktır.

Maide 35 Vesile Ayeti Ne Diyor?

Bütün bu ayetlerin görmezden gelinmesinin sebebi Maide 35. ayetin yanlış yorumlanması. Ayet bu.

Maide
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

35 - Ey inanıp güvenenler (müminler)! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun, O’na vesile arayın ve Allah yolunda mücadele (cihad) edin ki umduğunuza kavuşasınız.

Allah kendisine nasıl vesile arayacağımızı da açıklamış.

Kehf

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

110. De ki:

“Ben de sizin gibi (ölümlü) bir insanım.

Yalnız bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahyolundu.

Artık her kim,

Rabbine (cennetine) kavuşmayı umuyorsa iyi bir iş yapsın.

Ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin!”

Maide 35 de geçen “Allah’a vesile arayın” ifadesinin açıklaması olan bir makale var. Bu ayetteki “vesile” ne demek güzel açıklanmış. Kur'an'da Allah'a ulaşmada vesile aramak nasıl anlatılır.pdf

Elmalılı Hamdi Yazır Tefsirinden Açıklama

Elmalılı Hamdi Yazır maide 35 şöyle tefsir etmiş. Herkesin anlayabileceği şekilde ifade etmiş.

Biz mü’miniz, Allah bizi sadece kendisine iman etmemizle sever deyip de lâubali olmayınız, Allah’tan korkunuz, kötü ahlâktan ve çirkin işlerden sakınınız. Sonra yalnız korkmak ve sakınmakla da kalmayınız, iradenizi sarf edip sebeplere de başvurunuz. Allah’ın emirlerini yerine getiriniz ve bununla da kalmayıp Allah’a yaklaşmak için daima vesile arayınız. Her fırsatı değerlendirerek kendi gönlünüz ve isteğinizle farz ve vaciplerin dışında güzel güzel işler ve Allah’ın rızasına uygun ameller yaparak kendi tarafınızdan da kendinizi Allah’a sevdirmek isteyiniz. İsteyerek, yalvararak çalışınız ve uğraşınız (…) Hâsılı vesile lüzumludur. Ve onu bulmak için isteyip aramak ve tevessül etmek de lâzımdır. Çünkü vesilenin vesilesi de iman ve ittika ile talebi sevdirme arzusudur. Ve işte “O’na vesile arayınız.” Bu kasd ü niyet ile esbabı araştırmak ve sevilen huylar, salih ameller gibi rıza-i ilâhîye muvafık güzel vesileler edinerek kulluğa yönelik sa’y ü gayret göstermeyi emreder. Ve bunun içindir ki bunun peşinden mücahede emri getirilmiştir. İman, ittika ile; ittika, vesileyi aramak ile; vesileyi aramak ise mücahede ile kemale erer.”

Allah'a Nasıl Vesile Aranır?

Maide 35 de geçen "Allah'a vesile arayın" ifadesine uygun davranışlar nedir? Allah'a nasıl vesile aranır sorularının cevabı bu videoda.