Kabir Ziyaretinden Maksat Nedir?


Kabirlerden, türbelerden, ölmüş insanlardan yardım istenebileceğine dair sohbetler yapan hatta bunu islamın bir uygulaması, tavsiyesi sayan insanlar var. Bu konuda sohbetlerden örnekler göstereceğim ama önce kabir ziyareti konusunu ele almak lazım ki bir kabirden yardım istenir mi istenmez mi ortaya çıksın. Bu konuda bakacağımız tek bir insan var o da peygamberimiz [sallallahu aleyhi ve sellem], peygamberimizin kabir ziyareti ile ilgili sözlerini yazacağım. Kabir ziyaretinden maksat nedir? Dinimizislam.com sitesinden bir paragraf aldım, bu site hadis diye ne kadar söz varsa nakleder, yani gelenekçi bir sitedir. Bununla ilgili bilgiyi sadece Süleymaniye Vakfından alsam "bu insanlar zaten her şeye yanlış diyor" diye aklına bir düşünce gelebilir o yüzden gelenekçi dinimizislam.com sitesinin bunu yayınlamış olması kabir ziyaretinin maksadını göstermesi açısından çok önemli.

(Resulullah, kabir ziyaret ederken ahireti hatırlamayı, meyyite dua ederek, ona ihsanda bulunmayı, ona acımayı, istiğfar etmeyi emretmiştir. Ziyaret eden kimse, hem kendisine, hem de meyyite iyilik etmiş olmaktadır. Müslim’in, Ebu Hüreyre’den bildirdiği hadiste (Kabirleri ziyaret ediniz! Kabir ziyareti, ölümü hatırlatır) buyuruldu. Abdullah ibni Abbas diyor ki, Resulullah Medine’de, kabristan yanından geçiyordu. Kabirlere bakarak, (Esselamü aleyküm ya ehlel-kubur! Yagfirullahü lena ve leküm, entüm selefüna ve nahnü bil-eser) buyurdu. Bu hadis-i şerifi imam-ı Ahmed ve Tirmizi bildirmektedir. İbnül-Kayyımı Cevziyye’nin, imam-ı Ahmed’den bildirdiği hadis-i şerifte, (Size, kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi, kabirleri ziyaret ediniz! Böylece ahireti hatırlarsınız) buyurdu.İbni Mace’nin Abdullah ibni Mesud’dan bildirdiği hadis-i şerifte, (Kabir ziyaretini önce yasaklamıştım. Şimdi ziyaret ediniz! Böylece dünyaya gönül vermekten kurtulur, ahireti hatırlarsınız) buyuruldu.İmam-ı Ahmed’in, Ebu Said’den bildirdiği hadis-i şerifte, (Kabir ziyaretini size yasaklamıştım. Şimdiden sonra ziyaret edebilirsiniz. Böylece, ibret alır, gafletten uyanırsınız) buyuruldu.

Kabir ziyaretinden maksat neymiş? Ölümü, ahireti, gün gelip o mezara senin de gireceğini hatırlamakmış, bu kadar. Peygamberimizin kabir ziyaretiyle ilgili hadislerinden “ölüleriniz için dua edin” dediğini görüyoruz. Bu örnek hadisleri bu siteden görebilirsin http://www.hadisler.com/?pid=p&id=596

İki tanesini buraya aldım.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Evlerinizi kabirler, kabrimi de bayram yeri edinmeyiniz. Her nerede olursanız, oradan bana selam gönderiniz; sizin selamınız bana ulaştırılır’ buyurdu.” Ebu Davud 2042, Ahmed 2/367

Ölülere selam gönderme ile ilgili Süleymaniye Vakfına soru sorulmuş. Mezarlık_yanından_geçerken_şarkı_türkü_dinlemek_câiz_mi.pdf

Diğer hadis

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kabirlere çıktığı zaman sahabelere şu duaları öğretirdi: ‘Es-Selamu Aleykum Ehled-Diyar, Minel-Mü’minin ve’l-Müslimin. Entum Lena Faratun Nahnulekum Tebaun ve İnna İnşaallahu Le Lahikun. Es’elullahe Lena ve Lekum el-Afiyete’ derdi.” Duanın Manası: “Ey müminler ve Müslümanlar diyarının ahalisi, selam sizlere! İnşallah bizler de muhakkak sizlere kavuşacağız. Sizler bizim için öncüler, bizler de sizin için tabileriz. Allah’tan bize ve size afiyet dilerim.” Müslim 975/104, Nesei 2039, İbni Mace 1457, İbni Sünni 589, Beyhaki 4/79, Ahmed 5/353

Peygamberimize ya da diğer hadislerde geçtiği üzere ölmüşlerimize selam gönderdiğimizde bu onlara ulaşıyor mu? Allah duyurursa olabilirmiş. Ölüler-bizi-işitmezlerse-niçin-onlara-selam-vermemiz-tavsiye-edilmiştir.pdf

Ölülere Kur'an - Yasin Okumak Fayda Verir Mi?

Peygamberimizin “ölülerinizin adından yasin okuyun” diye bir hadisi olduğu söyleniyor. Bu konuda bilgi için bu makaleye bakabilirsin. Peygamberimiz-Ölülerinize-Yasin-okuyun-demiş-midir.pdf

Ölülerin arkasından Kur'an okunur mu diye de bu makaleye bakabilirsin. Ölülerin-ruhlarına-Kur’an-okunur-mu.pdf

Yasin suresini düşüne düşüne okursan bu surenin ölülere değil dirilere faydası olduğunu, yaşayan insanların bu sureyi çok iyi anlamaları gerektiğini görürsün. Bu ayet yasin suresinde geçiyor.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

69. Biz ona şiir öğretmedik, zaten bu ona yakışmaz da! O, ancak bir öğüttür ve apaçık bir Kur’an’dır.

70. Diri olan kimseleri uyarsın ve küfre sapanlara da hakedeceklerini söylesin.

"Diri olan kimseleri uyarsın" diye indirilen kitap ölülerin arkasından okunmaya başlanmış. Bu ayetler de Yasin suresinden, diriler düşünüp öğüt alsın diye anlatılıyor.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

51. Sur'a üflenmiştir; bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar.

52. Dediler ki: “Yazıklar olsun bize! Yattığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Rahmân’ın vadettiği şey işte budur! Demek ki elçiler gerçekten doğru söylemişler.”

53. Yalnızca tek bir çığlık olur; artık onların hepsi huzurumuzda hazır bulunurlar.

54. Artık bugün hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez. Siz ancak yapmış olduğunuz şeylerin karşılığını bulursunuz.

Sonuca gelelim peygamberimiz kabir ziyaretini ölümü hatırlamak için yapın demiş. Ama insanlar bugün bu ziyaretlerinin maksadını değiştirmiş durumdalar. Kabirde yatanları Allah ile aracı olmaları için kullanıyorlar, ziyaret kabirde yatanın yüzü suyu hürmetine isteme şekline dönmüş. Bunun en büyük göstergesi insanların belli başlı yerleri mesken tutmalarıdır. Eyüp Sultan, Oruç Baba, Zuhurat Baba vb. Kimse buralarda yatanlardan bir şey istemiyor, istenmeyeceğini biliyor ama kabirlerdeki bu insanların Allah katında çok itibarlı olduğunu, Allah’ın sevdiği kullar olduklarını düşüp bu insanların yüzü suyu hürmetine istiyorlar. Ortaya çıkan sonuç şu ki; şöyle diyorlar “benim Allah katında hiçbir kıymetim yok, Allah ben dua edersem bana bir şey vermez, şu kabirde yatanlar Allah katında kıymetli insanlar (nereden biliyorsa) Allah benim duamı kabul edecekse bu kıymetli insanın hatrına kabul etsin” Bunun başka bir açıklaması yoktur. Buna örnekler göstereceğim ama önce bu ayetlere bakmak lazım, önce doğrusunu görmek lazım.

Furkan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

77. (İnananlara) de ki: “Duanız (kendinizi aciz görerek O’ndan istemeniz) olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?” (Ve de inkârcılara de ki:) “Gerçek şu ki, siz (Allah’ın mesajını/ayetlerini) yalanladınız: Artık bu (azap), kaçınılmaz olacaktır/yakanızı bırakmayacaktır!”

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

55. Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O, haddi aşanları hiç sevmez.

180. En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terkedin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.

025. Sabah ve akşam Rabbini, içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret, gafillerden olma!

Bu ayetler açık. Bu ayetlerde “duanızı kabul etmem için bir veliyi araya katın” anlamına gelen bir yer var mı ya da bu ayetlerde bir mekan görebiliyor musun, “şuralara gidin oralarda dua edin de duanızı kabul edeyim” diye? Şu ayetlere bak, burada nasıl ve ne için dua eden birinden bahsediyor.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

190. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklını düzgün kullananlar için elbette ibretler vardır.

191. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı hatırlarlar (düşünürler). Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde de düşünürler: “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.

192. “Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur”.

193. “Rabbimiz! Biz; ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al.”

194. “Rabbimiz! Peygamberlerin aracılığı ile bize vadettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz Sen vadinden dönmezsin.”

191. ayete bakarsan ayaktayken, otururken, yan yatarken dua edilebileceğini fark edersin. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece dua için mekan arayanlar, kabirlere, türbelere gidip dua yapmak insanın kendi kendine yaptığı zulümdür.

Yaşar Nuri hocanın bu türbe-kabir üzerine yaptığı çok önemsediğim kısa bir konuşması var. Peygamberimiz kabir ziyaretini ahireti hatırlamak için yapın demişti Yaşar hoca soruyor "ahiret Beylerbeyi, Karacaahmet, Zincirli kuyu vb mezarlıklarda hatırlanmıyor mu? Niçin belli başlı yerlere gidiyorlar?" İnsanlar Yaşar Nuri hocayı dinleyip ders almak yerine “sapık” ilan etmeyi çok seviyorlar. Bir şeyler öğrenmek niyetindeysen sen onlara aldırma.

Yasar Nuri Öztürk - Türbelerden Medet Ummak Şirktir

En başta hadislerin olduğu bir site yazmıştım, o sayfadan bir hadis aldım.

Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim: ‘İnsanların en şerlileri kendileri hayatta iken kıyamet üzerlerine kopan ve kabirleri mescidler edinen kimselerdir’ buyuruyordu.” İbni Hibban el-İhsan 2325, İbni Huzeyme 789, Tabarani 10413, Bezzar 3420, Ahmed 1/405-435

Kabirleri mescit edinmek ne demek? Bunu izle cevabı burada. Yaşar Nuri hocanın ne demek istediğini daha iyi anlayabilirsin.

Şirke Kapı Açmak - YGS Öncesi Öğrencilerin Türbe Ziyareti


Peygamberimiz ne demişti “kabirleri ahireti hatırlamak için ziyaret edin” Bu insanlar Zuhurat baba türbesinde ahireti mi hatırlıyor? Dahası Zuhurat baba kimin nesi oluyor da mezarı ziyaret ediliyor? İşte bu üstteki hadiste geçen kabirleri mescitler edinen insanların durumudur.

Kabir ziyaretinin nasıl olması gerektiğini anlatan bir yazı. Kabir_ziyareti_nasıl_olmalıdır