Kur'an'ı Kerimi Anlama Metodu


Süleymaniye Vakfı'nın bu sitede dinlediğin açıklamaları neye göre yapıyor, yanlışları neye göre ortaya çıkardıklarını anlatan konuşmasını dinletmek istiyorum. Öncesinde üç adet kısa animasyon göstereceğim.

Kur'an'ı Kim Açıklar?

Kur'an'ın Açıklanması ve Resul

Tarikatların, cemaatlerin veya geleneksel din anlayışı Kur'an'ı Allah'ın indirdiğini açıklamasını da peygamberimizin yaptığını iddia eder ve kendilerinin peygamberimizin Kur'an'ı açıkladığı bilgileri kullandıklarını söylerler. Peygamberimizin elçilik yapmaktan yani kendisine indirilmiş kitabı insanlara bildirmekten başka açıklama görevi var mıydı? Bunu Kur'an' ayetleri açıklıyor.

Alttaki ayetlerden göreceğin üzere bize öğretildiği gibi peygamberimiz Kur'an'ı açıklayan değil önce ayetlere kendisi uyan sonra duyuran, uyaran bir elçidir ama bize "Allah Kur'an'ı indirdi peygamberde açıkladı" diye öğrettikleri için Süleymaniye Vakfı'nın bu açıklamalarını ilk defa duyanlar yadırgıyor.

Ahkaf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

9. De ki: “Ben (ilk kez elçilik verilen) elçilerden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmem! Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Ben apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.”

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

50. De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ve ben gaybı da bilmem! Ben size, bir meleğim de demiyorum. Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?”

Bu belgeden peygamberimizin "tebyîn görevinin" detayına bakabilirsin. Kur’ân’a Göre Resulullah’ın Tebyîn Görevinin Anlamı

Allah'ın Açıklamasına Ulaşma Metodu

Madem peygamberimiz Kur'an'ı açıklamadı, o zaman Kur'an'ın açıklamalarına nasıl ulaşacağız sorusunun cevabıdır bu video.

Bu belgeden Kur'an'ı açıklama usulünün detayına bakabilirsin. Kur’an’ı Açıklamada Usul

Kur'an'ı Kerimi Anlama Metodu

Türkçe Meallerden Hüküm Çıkartılabilir Mi?

Arapça bilmeyen insanların Türkçe meallerden hüküm çıkarma hakkı var mıdır ya da Kur'an'ı inkar etmeye gayret gösteren ateist grupların Kur'an'ı Türkçe’sinden okuyup bir ayetin doğru ya da yanlış olabileceğini iddia etmesi mümkün müdür?