Menzil Tarikatı ve Görüşleri


Bir mürşit nasıl bulunur tarifi de Menzil tarikatından paylaşmak istiyorum. Bu tarikata göre şöyle oluyormuş;

Gavs-ı Bilvânisî Hazretleri bize öyle anlatmıştı sohbetinde bir gün.

“Bir kimse, günde en fazla yetmiş defa, en az yirmi beş defa Resûlullah Efendimiz’i (s.a.v) görüp de ondan aldığı emre göre hareket etmezse; o insan kimseyi irşad etmeye kalkışmasın. Mürşidlik yapmasın. Çıksın dağ başında eşkıyalık yapsın. O zaman müslümanlara daha az zarar vermiş olur!”

İşte mürşid-i kâmilin bu hale geldiğini de ancak kâmil olan bir mürşid bilebilir.

Mürşid-i Kamil Nasıl Tayin Ediliyor? Emir gelmeyince mübarekler kendiliğinden bir iş yapmıyor. Emir nereden geliyor? Yüksek yerden geliyor; Peygamber Efendimiz’den (s.a.v) geliyor.

Devamı burada. Mürşid-i_ Kamil_Kimdir_Menzil_Tarikatı.pdf

Mürşidi kamil nasıl atanıyormuş. Mürşid-i_Kamil_Nasıl_Tayin_Ediliyor_Menzil_Tarikatı.pdf

Kalbinden de çıkmıyor bu düşünceleri. Ubeydullah Ahrar Hazretleri (K.S) bu gelen dervişe nazar ediyor. Anlıyor ki baston sevgisi onun kalbine yerleşmiş. Mübarek ona merhamet ediyor ve şöyle diyor: -”Yolda gelirken gördüğün arazilerin sevgisi, şu senin bastonun kalbinde yaptığı tesirin binde birini bize yapmıyor!”

Bu paragraftan mürşitlere Allah’ın vasıflarının verildiğini görebilirsin. Bir insanın kalbindeki, aklındaki içindeki düşünce bir başkası için gaybî bilgidir, bunun tartışması olmaz. Gaybı ise yalnız Allah bilir, peygamberler bile bilemez.

Neml
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

65. De ki: “Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilemez! Onlar ne zaman dirileceklerini de bilemezler.”

Enam
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

50. De ki: “Size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ve ben gaybı da bilmem! Ben size, bir meleğim de demiyorum. Ben ancak, bana vahyolunana uyuyorum.” De ki: “Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?”

Ahzab
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

54. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi bilir.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

19. O, gözlerin hain bakışını ve göğüslerin/duyguların/zihinlerin gizlediğini bilir.

Mustafa İslamoğlu - "Allah'ın özelliklerini şeyhlerinize vermeyin"

Peygamberimiz İnsanların İçinden Geçenleri Biliyor Muydu?

Yukarıda Menzil'i anlatan yazılarda insanlar şeyhlerinin akıllarından geçenleri bildiğini iddia ediyor peki peygamberimiz insanların akıllarından geçenleri biliyor muydu? Tebuk savaşında münafıklar savaşa çıkmamak için çeşitli bahanelerle peygamberimize gelip izin istediler ve peygamberimiz bunlara izin verdiği için Allah'tan ikaz aldı. Peygamberimiz bu münafıkların içlerinden geçirdiklerini bilemediği için Allah'tan böyle ikaz aldı.

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

43. Allah seni affetsin! Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?

44. Allah’a ve âhiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla, saldırganlara karşı cihat etmekten geri kalmak için, senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.

45. Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler, senden izin isterler.

46. Onlar eğer (ülkelerini, kavimlerini korumak için), savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini samimi bulmadı. Onların geri kalmasına izin verdi ve onlara; “Oturun, oturan acizlerle beraber” denildi.

47. Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.

48. Ant olsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah’ın dini galip geldi.