Hulûl İnancı Nedir?


Hulûl Allah’ın bir insanın bedenine girmesine deniyor. Bu daha çok zerdüştlükte var. Bedenine Allah giren kişinin yazdığı kitap da dolayısıyla Allah’ın yazdırdığı kitap olmuş oluyor. Bunu Celaleddin Rumi’nin Mesnevi'sinde, Saidi Nursi'de, Muhiddin İbni Arabi'de vb görebilirsin, sadece Mesnevi'nin ön sözüne baksak bile bu konuda bize bir şeyler anlatır. Önsözde şöyle bir ifade var;

“Bu kitap Mesnevî kitabıdır. Mesnevî, hakikate ulaşma ve yakîn sırlarını açma hususunda dinin aslının, aslının aslıdır, Allah’ın en büyük fıkhı, Allah’ın en aydın yolu, Allah’ın en açık delilidir...”

Mesnevi ve Önsözü

Mesnevi ve Risale-i Nurdaki Şirk inançları

Mesnevinin Kur'an' ile karşılaştırıldığı hatta daha üstün tutulduğu dönemler varmış.

Mesnevi’de ki Hulûl-Zerdüşlük Etkisine Bir Örnek

Mevlana ve Nefsin Öldürülmesi

Mesnevi'de bir bölüm var, şöyle;

“Veliler ve nebiler kendilerini mücahededen alıkoymazlar. İlk mücahedeleri nefislerini öldürmek; arzu ve şehvetlerini terk etmektir. Bu büyük bir savaştır. Vasıl olup emniyet makamına yerleşince eğri ve doğru onlara keşfolunur. Doğruyu eğri ile bilirler ve görürler”. (Çev: M. Ülker 1954 s.196)

Nefsi öldürmek imanın kaçıncı şartı, Kur'an'ın hangi emridir? Kur'an hangi nebinin nefsini öldürdüğünü yazıyor? Nefislerini öldürünce yani az bir yemek, hep aynı giysiler, klasik bir lokma bir hırka mantığı, bunun sonucunda eğri ve doğru keşfolunuyormuş. Allah Kur'an'da eğri ile doğruyu ayırma kabiliyetini vereceğini söylüyor ama nefsi öldürmek karşılığında değil, haramlardan sakınmak karşılığında.

Enfal
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

29. Ey iman edenler! Siz Allah'ı sayar haramlardan sakınırsanız, Allah size hakkı batıldan ayırd edecek bir anlayış kuvveti verir, sizin günahlarınızı örter, sizi affeder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Haramların ne olduğu da Kur'an'da açık açık yazıyor. Demek ki doğru ile yanlışın ayırma kabiliyetinin kazanılması haramlardan sakınmakmış bir lokma bir hırka felsefesi değilmiş. Bununla beraber islamda ruhbanlık yoktur, Allah'ın insanlar için yarattığı şeyleri kimsenin bir başkasına veya kendine yasaklama yetkisi de yoktur. Bununla ilgili ayetler aşağıda.

maide
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

87. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın! Çünkü Allah haddini aşanları asla sevmez.

88. Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yeyin! Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının!

bu ayetler her şeyi açıklıyor değil mi? Allah'ın bize helal kıldığı şeyleri haram kılarak haddi aşmayın diyor, peşine Çünkü Allah haddini aşanları asla sevmez. Demek ki Allah'ın helal kıldığı şeyleri insanların kendisine yasaklaması haddi aşmakmış ve Allah onları sevmezmiş.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

31. Ey Âdem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri asla sevmez.

32. De ki: "Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine?" De ki: "Onlar, dünya hayatında iman etmeyenlerle birlikte, iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte Biz, bilip anlayan kimseler için, âyetleri bu şekilde açıklıyoruz.

33. De ki: "Rabbim o güzel şeyleri değil, açığı ile gizlisi ile, bütün fuhşiyatı haram kılmıştır. Keza her türlü günahı, haksız tecavüzü ve kendisine tapılması hakkında Allah'ın herhangi bir delil bildirmediği bir nesneyi Allah'a şerik yapmanızı, bir de Allah'ın emretmediği birtakım şeyleri iftira ederek O'na mal etmenizi haram kılmıştır."

Dileyen istediği kadar "veliler bir lokma bir hırka ile yaşar Allah da onlara farklı bir anlayış verir" lafına inanır dileyen Kur'an ayetlerine. Nefsinle mücadele edeceksin diye kendine helal şeyleri yasaklayana Allah diyor ki; bunları yasaklayarak haddi aşmayın diğer ayette "Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine?" Allah kafanıza göre ona buna haram demeyin yiyin için ama israf etmeyin diyor Bu ayetin sonuna dikkat edersen İşte Biz, bilip anlayan kimseler için, âyetleri bu şekilde açıklıyoruz. diyor. Mesele sen ayette geçen "bilip anlayan kişilerden" olmak istiyor musun istemiyor musun? İstersen kendine Kur'an'ı mürşit-yol gösterici kabul edersin istersen Mesnevi'yi. Mesneviyi kabul edersen Mesnevi mişna olmuş olur.

Bakara 286. Ayette Geçen 'ENTE MEVLANA' Kelimesini Mevlana İçin Kullanılması Doğru Mudur?

Risale-i Nur Eleştirisi

Bu örneklerin üzerine Saidi Nursinin kitaplarında geçen ifadelerle bitirmek istiyorum. Bakara 79' göre Risale-i Nur eleştirisi.

Sait Nursi ve Cematinin Sapkın İnançları