Namaz'ın Önemi


Yalnız Allah’a kul olanlar şartlar ne olursa olsun namazı bırakmazlar. Doğru yolda olanların özelliklerinin sayıldığı bütün ayetlerde namaz var. Mesela;

Bakara

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

2. İşte o Kitap budur; içinde şüpheye yer yoktur. Müttakîler için rehberdir.

3. Allah’a içten inanan, namazı düzgün ve sürekli kılan ve verdiğimiz rızıkları yerli yerince harcayan,

4. Sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanıp güvenen ve ahirete inançları kesin olanlar.

5. İşte onlar, Rablerinin (Sahiplerinin) doğru yolunda olanlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.

Ayetteki Müttaki takva sahibi demek. Takva ise korumak, korunmak sakınmak anlamına gelir. Takva sahipleri kendilerini günahtan korur. Allah’tan çekinir. Bir iş yapmaya kalkınca “acaba Allah bu yaptığıma bir şey der mi” diye kendisini, yaptığı işi kontrol eder. Ayet Kur’an’ın böyle insanlara rehber olacağını söylüyor. O insanlar da namazı düzgün ve sürekli kılarmış

Namaz Kılmamak Günah Mı?

Namaz kılmamak şirkin en yakınındaki günahtır. Sen de duymuşsundur, namaz kılmamanın ahirette cezası olacak mı olmayacak mı diye her dönem tartışmalar oluyor. Bir kısım hoca cezası olmayacak diyor, bir kısmı da olacak diyor. Bu konuda bakacağımız ilk yer Kur’an’dır. Kur’an diyor ki;

Rum

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

30. Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata çevir. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. O, insanları ona göre yaratmıştır. Doğru din budur ama çoğu insan bunu bilmez. 

31. O’na yönelen kişiler olun, O’ndan çekinerek kendinizi koruyun. Namazı düzgün ve sürekli kılın. Müşriklerden/Allah'ı ikinci sıraya koyanlardan olmayın.

 

Allah kendisine yönelmemizi, O’ndan çekinmemizi ve namazı sürekli kılmamızı istiyor. Bundan sonra gelen ifadeye dikkat et; namazı kılın, müşriklerden olmayın. Bu ifadenin ciddiyetini görebiliyor musun? Namazı bırakmak müşrikliğin hemen yanında duran bir günah. Peki namazı terk etmenin hükmü nedir? Kılmasak ahirette cezası olacak mı? Onun da cevabı altta. Bu ayetlerden önce on sekiz nebinin adı sayılıyor. Allah onları seçtiğini, peygamberlik ve Kitap verdiğini, onlardan sonra gelen nesilleri namazı ihmal ettiğini söylüyor.

Rum

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım

58. İşte bunlar Allah’ın mutluluk verdiği nebilerdendir; Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizden, İbrahim’in ve İsrail’in (Yakup’un) soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman’ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı. 

59. Onların arkasından gelenler, arzularına uyarak namazı ihmal ettiler. Onlar, yakında yanlış kurgularıyla yüzleşeceklerdir. 

60. İçlerinden dönüş yaparak (tevbe ederek) inanıp güvenen ve iyi iş yapmış olanlar Cennet’e girecekler ve hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır. 

Demek ki namazı ihmal eden Müslümanlar yanlış bir kurgu içindeymiş. “Namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz” sözü tanıdık mı? Ben çok duydum bu sözü. Temiz kalbin kendini kurtaracağını sanmak bir kurgudur. Allah’a inanıyor hatta Müslümansan ve namaz kılmıyorsan bu söz sana söyleniyor; Onlar, yakında yanlış kurgularıyla yüzleşeceklerdir. Namaz kılmamak büyük günahlardandır. Büyük günah işleyip tövbe etmeden ölenler cehenneme girecek. Namazı terk edenin akıbeti cehennemdir. Alttaki ayette namaz ve infakın ne kadar önemli olduğunu görebilirsin

İbrahim
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

31. İnanan kullarıma söyle: “Namazı gereği gibi kılsınlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, gizlice ve açıkça bağışlasınlar. İçinde alışverişin ve dostluğun bulunmayacağı gün gelmeden önce.”

“İçinde alışverişin ve dostluğun bulunmayacağı gün” o gün pişmanlık günüdür, o gün gelmeden yaşam biçimini Kur'an'a göre düzenleyenler kurtuluşa erecektir.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

65. Sonsuz yaşam kaynağı O’dur. O’ndan başka İlâh yoktur. O halde; samimiyetle yaşam biçiminizi, O’na (Allah’a/Kur’an’a) göre düzenleyerek ibadet edin/dua edin. Hamd'a lâyık olan Alemlerin Rabbi Allah’tır!

Namaz kılmayanların cezası nedir ya da genel anlamıyla Müslümanlar cehenneme girecek mi bu sayfadan bakabilirsin. Müslümanlar Cehenneme Girecek Mi? - Şefaat Nasıl Olacak?

Allah Peygamberimize Her Türlü Zorluğa Rağmen Namazı Bırakmamasını Söylemiş

Taha
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

130. Onlar ne derlerse desinler, sen sabret. Güneşin doğuşundan önce, batmasından önce ve gecenin bölümlerinde her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et. Gündüzün bölümlerinde [*1] de ibadet et; belki memnun kalırsın.

[*1]“Bölümler” diye tercüme ettiğimiz “etraf = اَطْرَافَ” kelimesi “taraf = طرف”ın çoğuludur. Arapçada çoğul, en az üçü ve daha fazlasını gösterdiğinden gündüzün ilk bölümü, güneşin doğmasından zeval vaktine kadar olur. İkinci bölümü öğle namazının, üçüncü bölümü de ikindi namazının vakti olur. Âyet, “ سَبِّحْ = kuluk et” emriyle başladığı, “namaz kıl” diye açık bir emir içermediği için bu ayette yapılması istenen ibadet nafile namazlar olur. Ebu Hureyre’nin şöyle dediği bildirilmiştir:

“Dostum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şey vasiyet etti: Her ay üç gün oruç tutmak, iki rekat kuşluk (duhâ) namazı ve uyumadan vitir kılmam [Buhârî, Teheccüd 35; Muslim, Müsâfirîn 85 – (721)]”

Aaçıklamada da görüyorsun, bu ayet peygamberimizin kıldığı nafile namazların temelidir. Ayetin sonundaki "Belki memnun kalırsın" ifadesi farz namazlar için söylenmez. Namazın önemini görebilmek için bundan sonra gelen ayetlere de bakmak lazım.

Taha
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

131. Dünya hayatının süsü olarak, kendilerini imtihan için üst üste nimetler verdiğimiz kişilere imrenme. Rabbinin (Ahirette) vereceği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

132. Ailene namazı emret, sen de namaza devam et. (Rızkı bahane etme) Senden rızık istemez, sana rızık veririz. Mutlu son, Allah'tan çekinerek kendini korumanındır (takvanındır).

Bu ayetler aslında bize de hitap ediyor. Dünyada bir çok insan var hiçbir derdi yok, çok zengin, mal mülk çoluk çocuk keyfi yerinde, her istediği oluyor, neye istese ulaşabiliyor, 131. ayette Allah peygamberimize mealen "kendi yaşadığı sıkıntılardan şikayet edip rahat zengin insanlara bakma" diyor. Bizim de bu ayetleri örnek almamız gerekir. Bir insanın geçinecek kazancı sağladığı bir işi varsa eğer Allah rızasını düşünüyorsa daha fazla zengin olmak için çırpınıp durmasının bir anlamı yoktur. Sürekli zengin olmaya çalışmak, birçok işi ayna anda yapmayı istemek, sürekli her şeyin yenisini almaya çalışmak dünyaya bağlanmaya, hiç farkına varmadan dünyayı tercih etmeye neden olabilir. Allah peygamberimize "dünya hayatının süsüne gözlerini dikme" demiş Allah mal mülk zenginlik verdiği insanları bunlarla imtihan edip kazananı kaybedeni açığa çıkartacak. Peygamberimize mal mülk yerine nafile ve farz namazlarla Rabbine yönel, senin karşılığın cennette olacak diyor. Bizim de peygamberimizi örnek almamız gerekir. Namazları aksatmadan, dünyaya bağlanmadan, kazancının fazlasından Allah’ın istediği şekilde ihtiyaç sahiplerine harcayarak Allah rızasına yönelmek gerekir. Müslümanlar gerçek hayata ahirette kavuşacak. dünya hayatına aldanmamak gerektiğini hatırlatan bir video göstereyim.

Dünya hayatına aldanmayın - Yahya Şenol