Peygamberimize Atfedilen Mücizeler


Sayfa Başlıkları

★★★

Peygamberimize ait olduğu söylenen pek çok mucizeden bahdedilir, parmaklarından su akıttığından ayı ikiye bölmesine kadar. Bunlar gerçek midir yoksa zamanla ilahlaştırılan peygamberimize atfedilen gerçek dışı olaylar mıdır? Bu mücize diye anlatılan hikayelerin bazısı aslında kendi kendini ele veriyor, dinimizislam sitesinden örnek bir yazı aldım, 13. maddeye dikkat et, böyl bir şey olmayacağını Kur'an söylüyor ama Kur'an'a rağmen bu anlatılanlar nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

Peygamber efendimizin mucizeleri – dinimizislam.pdf

Mucize Ne demek? Mucizeleri Kim Neden Gösterir?

Mucizenin en önemli özelliği bilimsel yasalarla açıklanamaması ve insanları aciz bırakmasıdır. Buradan bunun ilahî bir olay olduğu anlaşılır. Mucizeleri peygamberler gönderildikleri toplumlara Allah’ın elçisi olduklarını ispatlamak için gösterirler. Tabi bunlar kendi başlarına değil Allah tarafından gösterdikleri olağan dışı olaylardır. Burada önemli ikinci konu peygamber gönderilen toplumların peygambere inanmaması red etmesidir. Allah red edilen elçilere olağandışı, açıklanamayan olaylar gerçekleştirmesini sağlayarak inanmayan toplumların inanmalarını sağlamaya çalışmıştır ama insanlar buna rağmen red etmişler. Kur'an'da anlatılan toplumların helâkı mücizelere bile inanmayan insanların yerine yenilerinin geçirilmesidir. Bakara 30’da geçen "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" ifadesinde ki “halife” birbirinin yerine geçen demek. İnanmayanların yerine yeni toplumlar geçirilmiş.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

100. Önceki sahip(selef)lerinden, yeryüzüne vâris (halife) olanlara bu gerçek hâlâ belli olmadı mı? Eğer Biz dilemiş olsaydık, onlara günahları nedeniyle bir musibet dokundururduk ve kalplerine de mutsuzluk verirdik, artık onlar duymak istemiyorlar.

101. İşte o ülkeler! Sana onların haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Ant olsun elçileri onlara açık belgeler getirmişlerdi. Ama inanmadılar, ötedenberi yalanlamış oldukları gerçeklere. Allah inkârcıların kalplerine huzur vermez.

102. Onların birçoğunda sözde durma diye bir şey bulamadık! Birçoğunu da yoldan çıkmış/sapıklık içinde bulduk.

Kur'an'da Anlatılan Hz Musa'nın Gösterdiği Mucizeler

Kur'an'da mucize konusu açıldığında herhalde akla gelen ilk şey Hz Musa’nın gösterdiği mucizeler ve özellikle denizi ikiye bölmesidir. Bu konuyu ele alırsak niçin Musa peygamber Firauna gönderildi, Firavun'un ne yapması istendi ve olaylar nasıl gelişti ayetlerde görmek mümkün. Peygamberin mucizeler gösterdiğini düşünenlere bir soru; şimdi Musa peygamberin detaylı mucize ayetlerini okuyacaksın, neden Kur'an'da peygamberimize ait bir tane mucize Musa peygamberinkiler gibi böyle detaylı anlatılmamış? Peygamberimiz Musa peygamberden daha önemsiz bir peygamber mi?

Hz Musa’a asasının yılana dönüşmesi ve elinin parlak bir hal alması kendinden değil Allah’ın vermesiyledir. Mucize olmasıda buradan geliyor. Altta ayetlerde Hz Musa’nın ailesiyle bir yerden biryere giderken gördüğü ateş sonucu oraya yönelmesi sonucu Allah’ın kendisine peygamber seçtiğini ve mucizeler verdiğini anlatılıyor.

Neml
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

7. Hani bir zaman Musa, ailesine dedi ki: “Ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber veya kor bir ateş getireyim belki siz böylece ısınırsınız.”

8. Oraya geldiği zaman şöyle seslenildi: “Ateşin içinde ve çevresinde bulunan mübarek kılınmıştır! Âlemlerin Rabbi Allah münezzehtir/yaratılmışlara benzemez.

9. Ey Musa! Gerçek şudur: O Allah’ım Ben; üstün olan, doğruyu bildirici!

10. Asanı at!” Onu sanki bir yılan gibi kıvrılırken gördüğü zaman, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. “Korkma Ey Musa! Şüphesiz gönderilmiş elçiler Benim huzurumda korkmaz!

11. Zulmeden kimseler hariç; kötülüğün ardından iyilik yapan olursa, şüphesiz Ben; çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim.

12. Elini koynuna sok, kusurdan arınmış bir şekilde bembeyaz olarak çıksın. Firavun’a ve kavmine göstereceğin dokuz mucizeden biri olarak! Şüphesiz onlar fasık bir kavim oldular.”

Allah Hz Musa ve Kardeşi Hz Harun’u Firavun’a Gönderdi

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

103. Sonra onların ardından ayetlerimizle Musa’yı gönderdik; Firavun’a ve ileri gelen adamlarına.Onlar onlara (ayetlere) hainlik ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu?

104. Musa dedi ki: “Ey Firavun! Gerçekten ben, âlemlerin Rabbinden bir elçiyim.

105. Allah’a karşı, gerçekten başkasını söylememem üzerime bir borçtur. Size Rabbinizden apaçık bir delil ile geldim. Artık İsrailoğulları’nı benimle birlikte gönder.”

106. Firavun dedi ki: “Bir ayet (mucize) ile geldiysen, eğer doğrulardan isen onu göster bakalım.”

107. Bunun üzerine asasını attı, o birden apaçık kocaman bir yılan/ejderha oluverdi!

108. Elini çıkardı, o da ne?! Bakanlar için parlayan bembeyaz bir şey!

Mz Musa Mısır'da ki Büyücülerle Buluştu

O dönem Mısır’da büyücülük çok revaçta olduğu için Allah Hz Musa’yı buna benzer mücizelerle gönderiyor ama insanlar bunu sihir olarak algılıyor. Mısırdaki büyücülerin yaptığından çok daha etkili bir şey yapması lazım ki büyücüler ve halk Hz Musa’nın gerçekten Allah elçisi olduğununa ikna olsunlar.

Taha
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

56. Gerçek şu ki; ayetlerimizin tümünü ona (Firavuna) gösterdik, yine de yalanladı ve (şeytanlaşarak yalanında) diretti.

57. (Firavun) dedi ki: “Sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin Ey Musa?

58. Biz de sana mutlaka onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir buluşma yeri ve zamanı ayarla. Bizim ve senin muhalefet etmeyeceğin uygun bir yer olsun.”

59. (Musa) dedi ki: “Buluşma zamanımız; Bayram Günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı an olsun!”

60. Firavun dönüp gitti, tuzağını topladı, sonra geldi.

61. Musa onlara dedi ki: “Yazıklar olsun size! Allah’a karşı yalan uydurup da iftira etmeyin. Sonra bir azap ile sizin kökünüzü kurutur. Doğrusu iftira eden kimse kaybetmiştir!”

62. Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice, fısıldaşarak konuştular.

63. Dediler ki: “Bu ikisi büyücüdür. Büyüleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmayı istiyorlar ve emsalsiz tarikatınızı/işlerinizi yıkmak istiyorlar.

64. Onun için tuzağınızı toplayın sonra da sıra halinde gelin. Ant olsun, bugün üstün gelen kimse kazançlı çıkmıştır.”

65. Dediler ki: “Ey musa! Ya sen at, ya da önce atan kişiler biz olalım.”

66. (Musa) “Hayır!” dedi “Siz atın.” Bir de ne görsün! Onların attıkları şeyler (içi civa dolu yılan cesetleri), bilimsel nedenlerle (kızgın zemin üzerinde) hareket ediyor.

67. Musa, içinde bir tür korku hissetti.

68. “Korkma!” dedik. “Şüphesiz sen, üstün gelecek olan sensin!

69. Sağ elindekini at, bu onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları yalnızca bir sihir hilesidir. Sihirbazlar, nerede olursa olsun sana karşı kazanamazlar.”

Sihirbazlar Secdeye Kapandı

Sihirbazlar yaptıklarının göz yanıltması olduğunu biliyordu ama Hz Musa’dan gördükleri şeylerin sihir, göz yanılması olmadığını hemen anlamışlar. Hz Musa’nın Allah’ın elçisi olduğuna o anda ikna olmuş oluyorlar.

Taha
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

70. Sihirbazlar secdeye kapandılar: “Harun’un ve Musa’nın Rabbine iman ettik” dediler.

71. (Firavun) dedi ki: “Ben size izin vermeden önce ona inandınız ha! Şüphesiz o, size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ant olsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve elbette sizi hurma dallarına asacağım! Hangimizin azabı daha şiddetli ve sürekli imiş bileceksiniz!”

72. Dediler ki: “Seni asla bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana tercih etmeyeceğiz. Yapacağını yap/elinden geleni ardına koyma! Sen yalnızca bu dünya hayatında istediğini yapabilirsin!

73. Şüphesiz biz Rabbimize iman ettik, hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri/hileyi bağışlaması için! Allah daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”

Allah Firavuna ve Yöneticilere Allah'a Dönsünler Diye Sıkıntı Verdi

Allah Firavun ve onunla beraber inanmayanları sıkıntı üstüne sıkıntıyla imtihan etmiş ki Allah’a dönüp sıkıntılardan dolayı dua etsinler, yardım istesinler ama sıkıntı çekmelerine rağmen buna yanaşmamışlar.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

130. Gerçekten Biz, Firavun sülalesini tuttuk/kıskıvrak yakaladık, senelerce; kıtlıkla, ürünlerini azaltmakla sıktık ki, hatırlayıp (akıllarını başlarına alıp) ders/ibret alsınlar!..

131. Onlara bir iyilik geldiği zaman: “Bu bizim hakkımızdır” dediler. Bir kötülük isabet edince de Musa’nın ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yoruyorlardı. İyi bilin ki; onlara gelen belâlar/musibetler Allah katındandır. Fakat onların birçoğu bilmiyor.

132. Dediler ki: “Kendisiyle bizi büyülemen için, her ne ayet/mucize getirirsen getir, biz sana inananlar değiliz.”

133. Biz de üzerlerine; tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik; ayrı ayrı mucize/ayetler olarak, ama yine de kibirlendiler ve suçlu bir topluluk olmayı sürdürdüler.

Firavun ve Hanedanı İkiyüzlülük Etti

Firavun ve hanedan iki yüzlü olduğu için yok edildi. “Tamam kabul ettik bu sıkıntı bitsin” dedikten sonra Allah sıkıntıları kaldırınca sözlerinde durmadılar.

Araf
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

14. Üzerlerine pislik azabı çökünce, dediler ki: “Ey Musa! Sana verdiği söze dayanarak Rabbine bizim için dua et. Eğer bu cezayı bizden kaldırırsa; ant olsun ki sana inanırız ve kesinlikle İsrailoğulları’nı seninle birlikte göndeririz.”

135. Üzerlerinden bir süre için cezayı kaldırdığımız zaman, hemen yeminlerini/sözlerini bozmaya başladılar.

136. Biz de onlardan intikam aldık ve onları denizde boğduk: Ayetlerimizi yalanladıkları ve onlara kulak asmadıkları için!

137. Ezilmekte olan kavmi; içini bereketli kıldığımız yeryüzünün doğularına ve batılarına mirasçılar kıldık. Sabretmeleri yüzünden, Rabbinin İsrailoğulları’na verdiği güzel söz tamam oldu. Firavun’un ve kavminin yapıyor olduklarını ve yükseltmekte oldukları şeyleri yerlere serdik!

Hz Musa'nın Denizi İkiye Ayırması

Hz Musa’nın denizi ikiye ayrırması, Firavun ve ordusunun denizde boğulması Şuara suresinde anlatılıyor.

Şuara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

52. Ve derken, Musa’ya vahyettik: “Kullarımı geceleyin yürüt. Kuşkusuz siz takip edileceksiniz.”

53. Firavun kentlere toplayıcılar gönderdi:

54. “Şüphesiz şunlar az bir topluluktur.

55. Şüphesiz onlar bize, kin ve öfke duymaktadırlar.

56. Biz ise varlıklı, dikkatli bir topluluğuz!”

57. Böylece onları çıkardık; bahçelerden, çeşmelerden,

58. hazinelerden ve verimli yerden!

59. İşte böyle! Onlara İsrailoğulları’nı mirasçı kıldık.

60. (Firavun ve orduları) Güneş doğarken , onların ardına düştüler.

61. İki topluluk birbirini görünce Musa’nın arkadaşları dedi ki: “Şüphesiz yakalandık!”

62. (Musa) “Hayır hayır!” dedi. “Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir; bana bir çıkış yolu gösterecektir.”

63. Musa’ya: “Asanla denize vur” diye vahyettik. (Deniz) hemen (ortadan ikiye) yarıldı; her bölüm kocaman bir dağ gibi oldu.

64. Ve diğerlerini de buraya yaklaştırdık.

65. Musa’yı ve beraberindeki kimselerin hepsini kurtardık.

66. Sonra diğerlerini boğduk.

67. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ama onların birçoğu yine de inanmıyor.

68. Şüphesiz O Rabbin; üstün, merhametli olan O’dur.

Mucizelere İnanmayan Toplumlar Yok Edilmiş

Hz Musa’nın Tuva vadisinde peygamber seçildiğini kendisine bildirilmesinden Firavun’a gidişine, Mısır halkının çeşitli sıkıntılarla imtihanından Firavun ve ordularının denizde boğulmasına kadar her an mucizelerle dolu. Allah inanmayan insanlara peygamberleri vasıtasıyla mucizeler göstermiş, sıkıntılar imtihanlar yaşatmış ki inkar etmelerinden vaz geçsinler diye. Kur'an'da anlatılan diğer peygamberlerin hayatına ve davetine bakarsan hep inanmayan, red eden insanlara mucizeler gösterdiğini görürüz. Öyle görünüyor ki Kur'an'da mucize verildiği anlatılan peygamberlere inanılmadığı için bu toplumlar yok edilmiş yerlerine yenileri getirilmiş.

Tegabün
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

5. Daha önce inkâr edip de inkârlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için çok acıklı bir azap da vardır.

6. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da; “(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?” deyip de inkâr etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye lâyıktır.

Peygamberimize Atfedilen Mucizeler Diğer Peygamberlere Verilenlere Benziyor Mu?

Dinimizislam sitesinden aldığım uzun maddeler halinde sıralanmış mucize iddialarından biri şu;

Muhammed aleyhisselam, bazı gazalarında, susuz kalındığı zaman, mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak, suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen seksen, bazen üçyüz, bazen binbeşyüz, Tebük Gazasında ise, yetmiş bin kimsenin hepsi ve hayvanları, bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübarek elini sudan çıkarınca akması durmuştur.

Bu anlatılan olayın Kur'an'da anlatılan mucize olayıyla hiç bir alakası yoktur. Kur'an'daki mucizeler inanmayanlara inansınlar diye gösterilmiş şeyler. Peygamberimize inanan insanlara parmaklarından su akması onların imanını artırmak için yapılmış bir şey değildir. Kur'an'da anlatılan peygamberler ve mucizelerinde bunları görüp de inkara devam eden halkların yok edildiği bildiriliyor.

Mümin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

21. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı? Kendilerinden önceki kimselerin sonları nasıl olmuş, görsünler!... Onlar, kendilerinden kuvvetçe ve yeryüzündeki eserler bakımından daha üstün idiler. Ama Allah günahları yüzünden onları yakaladı ve Allah’a karşı, onları bir koruyan da olmadı.

22. Sebep şuydu: Çünkü elçileri onlara, apaçık deliller/mucizeler getirdiği halde inkâr ederlerdi.Sonunda, Allah onları yakaladı. Şüphesiz O; güçlüdür, azabı/cezası şiddetlidir.

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

70. Onlara kendilerinden öncekilerin; Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Rasûlleri onlara apaçık mucizeler getirmişti.Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Müşrikler Peygambere İnanmamak İçin Her Türlü Bahaneyi Üretmişler

Peygamberimiz insanlara Allah elçisi olduğunu bildirip onları davet ettikçe müşrikler inanmamak için türlü bahaneler üretmiş. Bunlardan arasında insan olması, yanında melek olmaması vb şeyler var.

Fukan
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

7. Dediler ki: “Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yiyor ve çarşılarda geziyor? Ona bir melek indirilmeli değil miydi; kendisiyle birlikte uyarıcı olacak (bir melek)?!

8. Ya da kendisine bir hazine atılmalı değil mi? Ya da, onun kendisinden yiyeceği bir bahçesi olması gerekmez mi?” Ve zalimler dediler ki: “Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.”

9. Bir bak şöyle, senin için nasıl örnekler verdiler! Böylece saptılar, artık bir yol bulmaya güç yetiremezler.

Peygamberimizden de uyardığı konuları göstermelerini istemişler ama Allah “sen onların içindeyken onlara azap etmeyeceğim” demiş.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

53. Senden azabı acele istiyorlar. Şayet belirtilmiş bir süre olmasaydı, azap kendilerine hemen gelirdi. Elbette o kendilerine, hiç farkında olmadıkları bir anda ansızın gelecektir!

54. Senden azabı çabuklaştırmanı/acele istiyorlar; halbuki cehennem inkârcıların tümünü kuşatacaktır!..

55. O gün azap hem üstlerinden, hem de ayaklarının altından/yerden sarıp kuşatıverir! Ve (Allah): “Yapmış olduklarınızı tadın” buyurur.

Enfal
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

31. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman; “Duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir” dediler. Hani onlar; “Ey Allahım, eğer şu (Kur’an) senin katından inmiş, hak (kitap) ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize çok acıklı bir azap getir” demişlerdi.

33. Oysa sen onların içinde (yaşıyor) iken, Allah onlara (helâk/toplu imha ile) azap edecek değildi.Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

34. Onlar Mescid-i Haram’dan (müminleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken, Allah onlara ne diye azap etmesin? Oranın bakımına ehil olanlar, ancak Allah’a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların birçoğu bilmiyor.

Allah Mekkelilere Mucize Göstermeyeceğini Bildirmiş

Allah isteseydi Mekkelilere de mucize gösterebileceğini ama bunu yapmayacağını bildirmiş çünkü Hz Muhammed’den önceki peygamberlerin mucizeler gösterdiğini ama insanların inanmadıklarını, bu insanlarında inanmayacağını bildirmiş. Mucizelere ihtiyaçları yok etraflarına bakıp akıllarını kullanmaları yeter demiş.

Enbiya
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. İnsanların hesapları yaklaştı, oysa onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

2. Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı/öğüdü, ancak alay konusu ederler!

3. Onların kalpleri/gönülleri hep eğlencededir/ilgisizdir... Zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar: “Bu, sadece sizin gibi bir insan değil mi? Yoksa siz, göz göre göre bir büyüye mi kapılacaksınız?”

4. O dedi ki: “Benim Rabbim, gökyüzünde ve yeryüzünde (söylenen) her sözü bilir. O işitendir, bilendir.”

5. Ama onlar dediler ki: “Bunlar karmakarışık boş düşlerdir; hayır onu kendisi uydurdu. Yok yok, o bir şairdir! Haydi bize, öncekilere gönderildiği gibi bir mucize getirsin!”

6. Bunlardan önce (mucizeyi görüp iman etmeyen ve) helâk ettiğimiz hiçbir kent halkı inanmamıştı. Şimdi (mucizeden dolayı) bunlar inanacaklar mı?

7. Biz senden önce de, vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Haydi zikir ehline (Tevrat, Zebur ve İncil’i bilenlere) sorun. Eğer (o kitapları okumayı) bilmiyor iseniz!..

8. Biz onları, yemek yemeyen cesetler yapmadık! (Onlar dünyada), ölümsüz/ebedi kalıcı da değillerdi.

9. Sonra, onlara verdiğimiz sözde sadık kaldık/sözü yerine getirdik; onları ve dilediklerimizi (onlarla birlikte inananları) kurtardık, aşırı gidenleri de imha ettik.

10. (Ey İnsanlar!) Gerçek şu ki; size içinde öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanarak inanmıyor musunuz?

Rad
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

7. İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için bir yol gösteren vardır.

Allah Mucize Olarak Kur'an'ın Yeterli Olduğunu Söylüyor

Kur'an'da Mekke'lilerin mucize istediklerini belirten ayetler var ama Allah'ın bu isteklere karşı mucize gösterdigini gösteren ayet yok. Çünkü mücize gösteren diğer peygamberlere inanılmadığı, inanılmadığı zaman o toplumun helak edildiği ve Allah'ın peygamberimizin Mekke'lilerin içindeyken onları helak etmeyeceğini bildirmiş. Peygamberimizden mucize isteyen Mekkelilere asıl mucize Kur'an' denmiş.

Ankebut
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

48. Sen bundan önce herhangi bir kitap okuyan/okuyor değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun! Öyle olsaydı yalana/bâtıla uyanlar kuşkulanabilirlerdi!

49. Aksine bu bilim adamlarının duygusal zekâlarında, gerçek olduğu anlaşılan apaçık ayetlerdir! Zalimlerden başkası ayetlerimizi inkârla reddetmez!

50. Dediler ki: “O’na Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?” De ki: “O mucizelerin gösterilmesi ancak Allah’ın izniyledir. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

51. Hayret! Kendilerine okunan Kitabı sana indirmemiz, onlara (mucize olarak) yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda (Kur’an’da); gerçeklere inanan bir toplum için elbette bir rahmet ve bir öğüt vardır.

Şuara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Ta, Sin, Mim.

2. Bunlar, apaçık olan kitabın ayetleridir.

3. Onlar inanmıyorlar diye, neredeyse kendini helâk edeceksin.

4. Eğer dileseydik; üzerlerine gökyüzünden bir mucize indirirdik de, (mecburen/zorla) eğilerek ona boyunları bükülür kalırdı!

5. Rahmân’dan onlara yeni bir hatırlatma/öğüt/ayet gelince; ondan yüz çeviriyorlar.

6. Israrla yalanlıyorlar; yalanlıyor oldukları şeyin haberleri kendilerine, yakında gelecektir!

7. Yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nicesini bitirmişiz.

8. Şüphesiz bunda bir ayet/öğüt/hatırlatma vardır. Ancak onların birçoğu mümin değildirler/inanmıyorlar!

9. Şüphesiz Rabbin çok güçlü, çok merhametlidir.

Bunlar benim hz Musa ve mucizelerle ilgili çıkarttığım ayetler, bu ayetler peygamberimizin öyle sanıldığı gibi mucizeleri olmadığını göstermesi açısından çok önemli.Kur'an'ı Kerim'de peygamberimizin yukarıda Hz Musa gibi anlatılan mucizeleri var mı? Allah Hz Musa için bu kadar detaylı muciler anlatmış da peygamberimiz için neden anlatmamış olabilir? Çünkü peygamberimizin bir tek mucizesi vardır o da Kur'an'dır.

Peygamberimizin Ayı İkiye Bölmesi Gerçek Midir?

Bu kamer suresinde geçiyor. Geleneksel mealler buna "ay ikiye bölündü" diye mana veriyorlar.

Kamer
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Kıyamet saati yaklaştı, ay bölündü.

2. Ama o müşrikler her ne zaman bir mûcize görseler sırtlarını döner: "Bu, kuvvetli ve devamlı bir büyüdür" derler.

Sadık Türkmen meali

Kamer
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Saat (kıyamet) yaklaştı ve (işte o kıyamet anında) ay yarıldı; (herşey ortaya çıktı/yalan gerçek belli oldu).

2. Onlar (müşrikler) bir ayet/bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve: “Bu süregelen bir büyüdür” derler.

"Ay yarıldı" Arapça'da "gerçekler ortaya çıktı" demektir. Hz Musa'nın denizi yarması bir kaç surede uzun pasajlar halinde defalarca anlatılıyor, ayın yarılması bundan daha az bir mucize mi ki Allah sadece kamer suresinin ilk ayetinde bahsetmiş ve bir daha hiç bir ayette geçmemiş bunu biraz düşün. Bir de ayın yarılması sadece Arabistanda değil bütün dünyada görülmüş olması gerekirdi. Dünyadaki herhangi bir ülkenin tarihinde ayın yarıldığına dair belgeler, yazılar olması gerekirdi. Bugün ayın ikiye bölündüğünü görsen bunu kaydetmez misin? Sen kaydedersen bütün dünyada herkes kaydederdi ama o dönemde hiç bir milletten böyle bir olay olduğuna dair bir kayıt yok. Benim için önenmli olan Kur'an'da hz Musa'nın olayı kadar anlatılmamış olması yeterli cevaptır.

Biraz yukarıda peygamberlere inanmayan toplumlara Allah peygamberleri vasıtasyla mucizeler gösterdiğini, insanlar yine de kabul etmezse o toplumların helak olduğundan bahsettim. Madem ay yarıldı Mekke'li müşrikler bunu gördüğü ve inanmadığı halde biçin Allah'ın onları helak etmedi? Allah'ın kanunu gereği helak etmesi gerekirdi. Oysa Allah peygamberimize "sen onların içindeyken azap etmeyeceğim " diyor

Enfal
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

32. Hani bir zaman da onlar: "Ya Rabbî, eğer bu Kur'ân senin tarafından gelmiş hak bir kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır, yahut bize acı bir azap ver!" demişlerdi.

33. Halbuki sen onların aralarında bulunduğun müddetçe Allah onları azaba uğratmaz; eğer onlar istiğfar ederlerse Allah bu takdirde de onlara azab etmez.

Allah ayette tövbe ederlerse azap etmeyeceğini söylüyor. Peygamber onların içindeyken azap etmeyeceğine göre ay yarılması mucizesi göstermiş olamaz çünkü inanmadıkları taktirde helak etmesi gerekecekti.

Peygamber Ayın Yarılması Diye Bir Mucize Göstermemiştir

Peygamberimizin Doğumu İle İlgili İnanılmaz Uydurmalar ve Hurafeler