Allah'ın Rızasını Mı Yoksa Dünyayı Mı Tercih Edeceksin?


Sayfa Başlıkları

★★★

Hesap Günü Gelmeden İnfak Edin

Samimiyet imtihanına örnek Allah diyor ki "mallarınızdan ihtiyaç sahipleri için harcamada bulunun." Bu okuyacağın ayetlerin ne demek olduğu ibadet kavramının ne demek olduğuyla çok yakından ilgili. Bu ayetler çok, ben sadece örnek olsun diye birkaç tane alacağım ama şunu bil ki bu konu çok önemlidir, Kur'an "harcamadan Allah rızasına eremezsin" diyor. Bütünlük olsun diye asıl almak istediğim ayetlerin öncesindekileri ve sonrakileri de aldım.

İbrahim
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

31. İnanan kullarıma söyle: “Namazı gereği gibi kılsınlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, gizlice ve açıkça bağışlasınlar. İçinde alışverişin ve dostluğun bulunmayacağı gün gelmeden önce.”

Neyi nasıl harcayacağız diye sormuşlar.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

215. Kime) neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Yaptığınız harcama; ana-baba, en yakınlarınız, yetimler, çaresizler ve yolda kalmışlar için olsun.” Hayır adına yaptığınız her şeyi bilen Allah’tır.

267. Müminler! Kazandıklarınızın temizlerinden ve yerden sizin için çıkardığımız şeylerden hayra harcayın! Gözünüzü kapamadan almayacağınız kötü şeylerden vermeye kalkmayın! Bilin ki Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, ne yaparsa güzelini yapar.

268. Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzdan arındırma ve ikramda bulunma sözü verir. İmkânları geniş olan ve her şeyi bilen Allah’tır.

270. Ne tür bir harcama yapsanız ne gibi bir adakta bulunsanız, onu Allah bilir. Yanlış yapanların yardımcıları olmaz.

271. Zekâtları/sadakaları açıkça verirseniz pek güzel olur! Ama fakirlere verirken gizlemeniz, sizin için daha iyidir; bir kısım kötülüklerinizi örter. Yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilen Allah’tır.

272. Senin görevin, onları yola getirmek değildir ama gerekeni yapanı doğru yola getiren Allah’tır. Hayra yapacağınız her harcama kendiniz içindir. Harcamayı, sırf Allah yüzünüze baksın diye yapmalısınız. Harcadığınız her malın karşılığı size tam olarak verilir ve haksızlık görmezsiniz.

273. Harcamayı, bütün vaktini Allah yolunda hizmetle geçiren ihtiyaç sahiplerine özellikle yapın. Onlar dışarıda dolaşıp çalışamazlar. Onurlu oldukları için de durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Onları yüzlerinden tanırsın. Kimseden yalvar yakar bir şey istemezler. Hayra yaptığınız her harcamayı bilen Allah’tır.

274. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık hayra harcayanların ödülü, Sahipleri(Rableri) katındadır. Onların üzerinde bir korku olmaz, üzüntü de çekmezler.

Kur'an'da geçen infak ayetlerine buradan bakabilirsin Kur'an'daki infak ayetleri

Kur'an'da Anlatılan Örnek Müminler

Kazandığın maldan, paradan akrabana ya da hiç tanımadığın birine harcamak kolay değildir hatta akrabaya yardımda bulunmak en zoru olsa gerek. Dünyadaki varlığını tesadüflerle izah edilen teorilerle değil de "Allah olmalı" diyenler, peygamberimizin [sallallahu aleyhi ve sellem] davetine uyanlar gerçeği görürler. Bu dünyanın geçici bir yer olduğunu anlar ve Allah'ın rızasını kazanmak için mallarından harcarlar. Buna iman deniyor işte.

Rad
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

19. Rabbinden sana indirilenin doğruları içerdiğinin bilincinde olan, ona karşı körlük edenle bir olur mu? O doğru bilgiden yararlananlar sadece sağlam duruşlu[2*] olanlardır.

20. Bunlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan kimselerdir.

21. Bunlar, Allah’ın kurulmasını istediği bağı kuran, Rablerinden korkan ve verecekleri hesabın kötü olmasından endişe edenlerdir.

22. Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.

23. Orada kalıcı bahçeler bulunur. Babalarından, eşlerinden ve evlatlarından uygun durumda olanlarla beraber olurlar. Melekler her kapıdan yanlarına girerler.

24. “Esenlik ve güvenlik sizedir (Selamun aleykum)! Bu, sabrınızın karşılığıdır. O dünyanın sonu ne güzel oldu!” derler.

“Ben çalıştım ben kazandım ne harcayacağım kardeşim, onlarda akıllarını kullansınlar bir işin ucundan tutup çalışsınlar” diyen bu imtihanı kaybeder. Allah’ın rızasını değil dünyayı, malı, mülkü, parayı tercih etmiş demektir. Ateistler dışarıdan baktığında müslümanların cennete girmek için ya da cehennemden korktuğu için inandığını ya da bu ayetlerde olduğu gibi malında harcadığını düşünüyor halbuki imanı olan herkes bilir ki cennet için para harcamak, ibadet etmek Allah’a karşı saygısızlıktır çünkü bilenler bilir ki, arzulanan Allah’ın rızasıdır. Şöyle bir söz vardır; lazım olan hanenin sahibidir, bilmeyenler hanenin talibidir. Bir kulun Allah’ın rızasını kazandığını öğrenmesinden daha büyük bir mutluluk ve başarı yoktur. Takva sahipleri bunun için çalışırlar. Bu dışarıdan görülmez, içine girmek lazım ki görebilesin. Ben senin içinden geçen şeylerin aksini söylesem, sen öyle düşünmediğin halde ben başka türlü düşündüğünü anlatsam, ne düşünürsün? Bazı ateist grupların da yaptığı budur.

Fecr suresinde buna bir örnek var. Bu sure inen 10. Sure. Vahyin hemen başlarında Allah insanlara mal, mülk sevgisinin insanı en kötü sona götüreceğini bildirmiş.

Fecr
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17. Hayır hayır! Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18. Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19. Mirası hırsla harcıyorsunuz!

20. Ve malı da öyle sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz ki!..

21. Hayır hayır/bu böyle gitmeyecek! Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı

22. ve Rabbin(in emri) gelip de melekler saf saf dizildiği zaman;

23. o gün cehennem de getirilmiştir. İşte insan o gün hatırlar. Ama artık hatırlamanın ona ne faydası var?

24. Der ki: “Yazık, ne olurdu bu hayatım için, önceden bir şeyler takdim etseydim/gönderseydim.”

25 . İşte o gün,hiç kimse O’nun azabı gibi azap edemez.

26. Hiç kimse O’nun vuracağı bağ gibi bir bağ vuramaz!

27. Ey huzura ermiş/huzur bulmuş kişi!

28. Razı etmiş olarak, razı edilmiş olarak Rabbinin huzuruna dön.

29. Artık kullarımın arasına gir!

30. Cennetime gir!

Üstte geçen;

Fecr
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17. Hayır hayır! Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18. Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19. Mirası hırsla harcıyorsunuz!

20. Ve malı da öyle sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz ki!..

On Yaşında Çocuktan Bir Hamburgeri Esirgeyen Adam

Burada tarif edilen öyle bir haldir ki bu insanlar varlar, gerçekler, kendisinden yiyecek bir şeyler isteyene bir dilim ekmek vermeye bile razı olmazlar. Bunu bizzat yaşadım, şahit oldum. Bir yaz günü Nişantaşı'nda doktora gitmiştim malum doktorların muayeneleri genelde o muhitte, işimiz bitince bir kafede dışarıda oturuyorduk. Masanın birine sokaklarda kağıt toplayan on yaşlarında bir çocuk geldi “karnım aç bir şey alır mısın” dedi, adam yüzünü çevirdi, çocuk “para istemiyorum karnım aç” dedi adam yüzünü öteki tarafa çevirdi, bir şey demeye fırsat kalmadan çocuk koşarak gitti. Burada “adam belki şöyleydi belki böyleydi” diye bahane ileri sürmeye gerek yok, olayı gördüm, adamın yüz ifadesi her şeyi anlatıyordu. Neye inanırsan inan, istersen maymunda evrimleştiğine değil maymunların tanrı olduğuna inan, ben on yaşında bir çocuktan bir hamburgeri esirgeyen insanı anlayamam. Bu dünya böyle bir imtihan dünyası işte, yanına gelen aç bir çocuğa bir hamburger alacak mısın yoksa yüzünü çevirip görmezden mi geleceksin?

Bu ayetler tesadüfen yazılmış şeyler değil. Allah insanların nasıl karakterde, yapıda olabileceğini çok iyi biliyor onun için peygamberler gönderiyor. Bir dilim ekmeği esirgeyenler alttaki pişmanlığı yaşayacak ama ne fayda.

21. Hayır hayır/bu böyle gitmeyecek! Yeryüzü çarpıla çarpıla parçalandığı

22. ve Rabbin(in emri) gelip de melekler saf saf dizildiği zaman;

23. o gün cehennem de getirilmiştir. İşte insan o gün hatırlar. Ama artık hatırlamanın ona ne faydası var?

24. Der ki: “Yazık, ne olurdu bu hayatım için, önceden bir şeyler takdim etseydim/gönderseydim.”

Aç bir çocuğa bir hamburger almak, üsteki pişmanlığı yaşamamak için Allah’ın gösterdiği yoldur. Aç birinin karnını doyurmak çok mu zor? Bu tavır şu ayette çok açık görülüyor.

Yasin
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

45. Onlara: “Önünüzdeki ve arkanızdaki şeylerden sakının. Belki merhamet olunursunuz” denildiği zaman (aldırmazlar).

46. Onlara, Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyegörsün, mutlaka ondan yüz çeviricidirler.

47. Onlara: “Allah’ın size rızık olarak verdiği şeylerden verin”, denildiği zaman inkârcılar iman edenlere dediler ki: “Allah’ın dilerse kendisini doyuracağı kimseyi biz mi doyuracak mışız? Siz apaçık bir sapıklık içindesiniz.”

48. “Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, bu tehdit ne zamanmış?” diyorlar.

49. Onlar sadece tek bir çığlık bekliyorlar! Onlar çekişip dururlarken o (çığlık) kendilerini yakalar.

50. Artık ne bir vasiyet edebilirler, ne de ailelerine dönebilirler.

İmtihanlardan biri bu; malını Allah rızası için harcayabiliyor musun? Bu yemek yedirmek, üst baş almak olabileceği gibi kimi zaman yerine göre ilaç parası, okul masrafı, ameliyat parası, ödeyemeyenin kirası vb olur. Allah ihtiyacınızdan fazlasından infak/yardım için harcayın diyor.

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

219. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için, (sizin bilmediğiniz görünmeyen bazı) yararlar vardır. Ama kötülükleri yararlarından daha büyüktür.” YİNE sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan fazlasını!” Allah size ayetleri böyle açıklıyor, umulur ki düşünürsünüz.

Müslümanların Afrika İle İmtihanları

İslamın özünde infak vardır. Allah "malı mülkü, parayı hiçbir işe yaramayacak şekilde depolamayın" diyor. İhtiyacından fazlasını bankaya faizli ya da faizsiz koymak yerine Allah’ın istediği şekilde harcama yapabilmek imtihanlardan biri. Bu ayetlerden İslam'ın nasıl bir din olduğunu az biraz anlamış olman gerekir. Bu ayetleri okuyup üstünde biraz düşündükten sonra benim şahsi görüşüm biz müslümanların Afrika’daki yoksulluk için hesap verebileceğimizi düşünmüyorum. İhtiyacınızdan fazlasını ihtiyaç sahipleri için harcayın ayeti müslümanların kitabında, dünyada da iki milyara yakın müslüman var ama Afrika’da 500.000 çocuk ölümün eşiğinde. Bu ne izah edilebilir ne de hesabı verilebilir bir durumdur.

Bu resimdekilerden biri olabilirdin. Çocuğunun açlıktan ölümünü izlemek durumunda kalabilirdin. Bu gün kendi evinde çocuğunun yavaş yavaş ölmesini izleyebilir misin? Ölmesin diye elinden geleni yapardın değil mi? Afrika veya diğer yerlerdeki çocuklar senin değil ama senin çocuğundan da bir farkı yok, sadece ten rengi ve konuştuğu dil farklı. Hepimiz bu çocukların ölmesini izliyoruz. Bu resimler arasıra basında çıkar ama kimse bir şey yapalım derdine düşmez. Oysa ibadet, müslümanlık iddiasında bulunan namaz kılan, oruç tutan vb insanların yaşadığımız dünyadaki problemlere çözüm bulmasıdır. Zaten Alla insanları bunun için yarattığını söylüyor.

Mülk
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

1. Mutlak iktidar (Kainatın imparatorluğu), kendi elinde (kudretinde) bulunan ne yücedir! O, herşeye kadirdir/gücü yetendir.

2. O ki, hanginizin daha iyi iş/amel yapacağını açığa çıkarmak (ve yaptıklarınızın karşılığını vermek) için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, çok bağışlayandır.

Afrika ya da dünyanın başka yerlerinde insanlar yiyecek bulamadığı için ölüyorsa, ben bunda müslümanların çok ağır sorumluluğu olduğu kanaatindeyim. Düşün bir insan akşam yemeğinde 4 tabak yemek yediği gecenin sabahına Afrika’da veya başka yerlerde açlıktan çocuklar ölüyor. Kur'an'daki infak ile ilgili ayetleri dikkatli değerlendirirsen burada Allah’ın “insanlar arasındaki bu uçurumu yok edin” demiş olduğunu görebilirsin. Bir yerde çocuklar ölürken başka bir yerde yiyecekler çöpe dökülüp israf ediliyorsa, oradaki insanlar müslümanlığın ne demek olduğunu anlamamış demektir. Yine söyleyeyim ben bunun hesabını verebileceğimizi zannetmiyorum. Ne yapılabilir dersen önce bilinçlenmek gerektiğini söyleyebilirim. Mesela haccı ele alsak, insanlar ne için hac yapar? Hacdan maksat nedir? Kâbeye en yakın yerde durup oğluna kızına hayırlı kısmet isteyip sağlık sıhhat, ev, araba için dua etmek için mi hac yapılır? Aslında hac ritüellerinin dışında müsümanların problemlerini konuşup tartışacakları yıllık bir toplantıdır. Müslümanlar nerede yaşarsa yaşasın birbirlerinin kardeşidir ve bu kardeşler yılda bir bir araya gelip sorunlarını konuşması, problemlere çözüm bulması gerekir.

Hucurat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

10. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, size merhamet edilsin.

Hacda müslümanlar kardeşlerinin problemleri üzerine toplantılar yapmalıydı. Bu ülkenin yüzde doksan dokuzu müslüman diyorlar, müslümanların kitabında infak ayetleri var, bunun için zengin olmaya gerek yok. Her ülkedeki müslümanlar ayda 1 lira infak etseler kendi sayıları kadar milyon lira elde edilir. Bu para pek çok kişiyi ölümden ve diğer dertlerinden kurtarmaya ve yeni bir başlangıç yapmaya yeter.

Akbabanın Ölmesini Beklediği Kız Çocuğu

Bu fotoğraf 1994 yılında Sudan'da Kevin Carter isimli savaş fotoğrafçısı tarafından çekilmiş ve bu fotoğraf Kevin'e Pulitzer ödülü kazandırmış.

Akbaba çocuğun ölmesini bekliyor malum akbabalar "canlı" yemiyorlar. Kevin Carter bu fotoğrafı çektiği zaman çocuğu akbabayla baş başa bırakıp fotoğrafı servise götürmüş halbuki bir kilometre mesafede Birleşmiş Milletlerin yardım binası varmış ama Kevin çocuğu orada bırakmış. Kevin Carter bu olaydan bir sene kadar sonra intihar etmiş, buna vicdan azabı deniyor.

Hristiyanların Ateistlerin Mallarından Yoksulluk İçin Harcamaları

Bu dünyada akbabaların ölmesini beklediği çocuklar var, görmesek de varlar ve her gün ölümle yüz yüzeler. Bakara 219 da geçen bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: İhtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size âyetlerini açıklıyor ki dünya ve âhiret hakkında düşünesiniz ifadesini ele alırsak, bu gün müslüman dünya ihtiyacından fazlasını, ihtiyaç sahiplerine harcıyor mu acaba? Amerika'da Warren Buffett ve Bill Gates’in başlattığı, servetlerinin yarısını yoksulluğa bağışlama kampanyası var. Kampanya dedim ama ingilizcesi “Giving Pledge” taahüd etmek, ciddi söz vermek anlamına geliyor. Warren Buffet bir yahudi dolar milyarderi, 93 milyar dolarlık servetlerinin yarısını yoksulluğa harcama sözü vermiş durumda. İnternetten araştırırsan bulabilirsin. Benim baktığım zaman 81 dolar milyarderi aile servetlerinin yarısını yoksulluğa harcamaya söz verip bu projeye imza atmışlardı. Bu insanlar yahudi ve hristiyan. Bunu givingpledge.org sitesinden kimlerin bu taahüdü verdiğini takip edebilirsin. Sitede bu taahhüdün ne olduğuna dair şöyle bir açıklama var.

What is the Giving Pledge?

The Giving Pledge is an effort to help address society’s most pressing problems by inviting the world’s wealthiest individuals and families to commit to giving more than half of their wealth to philanthropy or charitable causes either during their lifetime or in their will.

Kısaca bu söz, toplumun en acil problemlerinin çözülmesi için yaşarken veya vasiyetnamelerinde servetlerinin yarısından fazlasını bağışlama sözü. İnfak ayetleri müslümanların kitabında ama uygulayanlar başkaları.

İnfak ayetleri müslümanların kitabında ama eyleme geçen müslümanlar değil. Bir de bu açıdan bakarsan hristiyanlar, yahudiler, ateistler toplumlarının problemleri için servetlerinin yarısından fazlasını bağışlarken müslümanların bu konuda daha pasif kalmalarının hesabını veremezler. Bu gece biz akşam yemeğini yiyip yattığımızda, yarın uyandığımızda Afrika’da ya da benzer ülkelerde bazı çocuklar ölmüş olacak. Biz geceyi tok onlar aç geçirmiş olacak.

Bizim Ülkemizdeki Yoksulluk

Afrika öyle de bizim ülke nasıl? Yanı başımızda aynı şehirde, semtimizde çöpten beslenen insanlar var. Bir yanda bu görüntüler.

Sosyal Medyada Paylaşılan Sofralar

Diğer yanda dergilerde televizyonlarda günlük gazetelerde hatta facebook'ta zengin sofralar boy boy sergileniyor. İnsanlar yediklerinin, yaptıklarının resmini çekip sosyal medyada yayınlıyor. Facebook yediği yemeğin, tatlının, masanın resmini çekip "ben az önce bunları yedim" diyen insanlarla dolu. Alttaki resmi bir dergiden aldım, tam da bunları gösteriyor.

Flim Seti Değil

Yaşam mekanlarımızda da aynı uçurum var. Alttaki resimler film setinden alınmış değil, hayatın tam orta yerinden alınmışlar.

Bir müslüman ülkede çöpten beslenen insanlarla yukarıdaki gibi kuş sütü eksik sofralar aynı anda mevcutsa o ülkede hz Muhammed’in [sallallahu aleyhi ve sellem] getirdiği, uyguladığı, emanet bıraktığı din yaşanmıyor demektir. Bu konuyu herkesle her yerde tartışırım.

Peygamberimiz Bir Günlüğüne Gelse

Şöyle düşün peygamberimiz bir günlüğüne İstanbul’a gelse, bir gün bu şehri gezse, diğer şehirlerde, ülkelerde olanları da televizyondan izletselerdi, akşam bir televizyon kanalına canlı yayına çıksa gördüğü bu uçurumları sorsa, “dört bir yanı cami olan bu şehirlerde nasıl oluyor da çöpten beslenen, çadırda kalan, çıplak ayak gezen insanlar olabiliyor” dese, buna kim nasıl cevap verebilir? Bir yanda gökdelenler, güvenlikli kapalı siteler diğer yanda açlık sınırının bile altında yaşayan insanlar.

Peygamberimiz o akşam canlı yayında konuşsa “Allah bana tebliğ görevi verdi, kıyamet kopmadan, hiç kimsenin kimse adına hiçbir şey yapamayacağı gün gelmeden önce yapacaklarınızı bildirdi, bunları Kur'an'la bir araya topladı, bu ayetleri hiç kimse okumuyor mu kimse bunlardan haberdar değil misiniz?” dese, ve gözümüzün içine baka baka ayetleri okusa.

İbrahim
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

31. İnanan kullarıma söyle: “Namazı gereği gibi kılsınlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, gizlice ve açıkça bağışlasınlar. İçinde alışverişin ve dostluğun bulunmayacağı gün gelmeden önce.”

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

177. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik; “Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyene ve (yönetimizinde olan ve özgürlükleri için) esirlere verenlerin; namazı gereği gibi kılan, zekatı (çalışıp üreterek) veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır (asıl iyilik).” İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.

Devam etse “bana ashabım neyi nasıl yapmaları gerektiğini soruyorlardı Allah da bu doğrultuda ayetler indiriyordu, bu ayetleri okumuyor musunuz?”

Bakara
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

215. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”

219. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için, (sizin bilmediğiniz görünmeyen bazı) yararlar vardır. Ama kötülükleri yararlarından daha büyüktür.” YİNE sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan fazlasını!” Allah size ayetleri böyle açıklıyor, umulur ki düşünürsünüz.

Devam etse “Allah kiminizi kiminizden daha zengin yaptı, "zenginler ihtiyaç sahipleriyle eşit olmaya çalışsınlar" diye sizleri imtihan ediyor, aranızda ki bu uçurum nedir?”

Nahl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

71. Allah rızıkta kiminizin kiminize üstün olmasına izin verdi. Üstün olanlar yönettiklerine paylarını vermiyorlar. Oysa onlar rızıkta eşit olmaya çalışsınlar. Yoksa Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Devam etse “Allah size düşünesiniz diye ayetleri böyle açıklamışken bu gün bu şehirlerde gördüklerim nedir? Madem ülkenizde, şehrinizde çöpten yiyecek toplayan, çadırda kalan insanlar var neden ihtiyacınızdan fazlasını harcamıyorsunuz” dese kim nasıl bir bahane bulabilir?

Devam etse “aranızda iman eden yok mu? Allah bana vahyettiği kitapta iman edenlerin özelliklerini bildirdi, bu kadar caminin olduğu bu şehirde aranızda hiç kimsede iman boğazından aşağıya geçmedi mi? Bedeviler sadaka almak için iman ettik diyorlardı ama Allah onlara hayır siz iman etmediniz dedi. İman ancak kalpte varsa Allah’a teslimiyet vardır. Kur'an'ı okuyup da bu dünyanın geçici olduğunu idrâk edemediniz mi? Allah’a iman eden kullar hem darlıkta hem varlıkta Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden harcarlar. Yoksa o sinsi şeytan sizi aldattı mı?”

Hucurat
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

14. Çöl arapları: “İnandık” dediler. De ki “Henüz inanıp güvenmediniz. Ama siz ‘Teslim olduk’ deyin.” Çünkü inancınız henüz kalbinize yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisine içten boyun eğerseniz işlerinizin değeri azalmaz. Çünkü Allah bağışlar, ikramı boldur.

15. İnanıp güvenenler (müminler) sadece şunlardır: Allah’a ve elçisine güvenen, sonra güveninde şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele(cihad) edenlerdir. Özü sözü doğru olanlar işte bunlardır.

Ali İmran
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

134. Onlar, bollukta ve darlıkta hayra harcayan, öfkesine hâkim olan ve insanları affedenlerdir. Allah, güzel davrananları sever.

Rad
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

22. Yine bunlar, Rableri yüzlerine baksın diye sabreden, namazı tam kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizli açık harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. O son yurt işte onlarındır.

Şura
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

36. Şimdi size verilen herhangi bir şey, dünya hayatının geçici geçimliğidir! Allah katında bulunanlar ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. İman edip ve Rablerine tevekkül edenler/güvenenler içindir!

7. Onlar günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınarak uzak duranlardır. Öfkelenip kızdıkları zaman da affedenlerdir!

38. Onlar ki; Rableri(nin çağrısına/emrine/sözleri)ne cevap verenler, namazı gereği gibi kılanlar, işleri/yönetimleri aralarında şura/danışma ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, infak edenlerdir/harcayanlardır.

39. Bir zulüm ve haksızlık kendilerine gelip çattığında; yardımlaşarak/birbirlerine arka çıkarak karşı koyanlardır!

Peygamberimiz konuşmasına devam etse “Mekke’de cihada çıkabilmek için savaş araç gereçlerine, paraya ve savaşacak insanlara ihtiyacımız vardı Allah ashabımı geçici dünyaya aldanmamaları için uyardı. Bu gün de sizler için, kazandıklarınız, bankalarda biriktirip yığdıklarınız, israflarla harcadıklarınız Allah yolunda infak etmekten daha sevimliyse başınıza geleceği bekleyin”

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

24. De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, zarara uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz meskenler size Allah’tan, Rasûlü’nden ve O’nun izin verdiği şekilde, saldırganlara karşı cihattan daha sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.”

Her türlü zorluğa göğüs geren, sabreden, çözüm üreten, Allah yolunda gece gündüz cihad eden, varlıkta ve yoklukta harcayan her herkese ve bütün peygamberlere selam olsun.

Akşam televizyonda canlı yayında peygamberimizden buna benzer bir konuşma dinlesek ertesi gün her şey değişir mi? insanlar zengin fakir olduğuna bakmaksızın elindekileri ihtiyaç sahiplerine vermeye başlar. Tabi ben müslümanlardan bahsediyorum. Peygamberimizin gelip bizzat kendisi böyle bir konuşma yapması mümkün değil ama Allah bu ayetleri peygamberimize vahyetmiş, o da ashabına uygulamalı olarak göstermiş, bu bize kaar ulaşmış. Yani peygamberimizin gelip böyle bir konuşma yapmasına gerek yok zaten Kur'an bunları söylüyor. Bu ayetleri televizyonlarda, radyolarda anlatan birkaç kişi var. Allah için şimdi yardım dernekleri yok değil var, insanlar bir şeyler yapma gayretindeler ama bu gayret çöpten beslenen, çadırda kalan, çıplak ayak çocukların olmasını engellemiyor. Afrika vb ülkeler gözümüzün önünde, bu gece yine çocuklar ölecek. Bu çarpıklıklara, bu uçuruma bir çözüm getiremezsek ben ahirette bu kadar ayete karşılık kimsenin hesap verebileceğini düşünmüyorum.

Sosyal Medyadaki Kendini Bilmezler

İnsanlar alttaki gibi resimleri Facebook’ta paylaşıp güya bir şey yaptıklarını zannediyorlar.

Sağdaki çocuğun soldaki kızın sevgisine ihtiyacı yok, neye ihtiyacı olduğu belli.İnsanlar böyle resimlerin üzerine saçma sapan şeyler yazacaklarına bu çocuklar neden bu kadar farklı konumda, eşit hale nasıl gelir diye çözüm üretmeye çalışmalılar. İbadetlerini yapan insanların, namazlarını kılan, oruçlarını tutan vb insanların çerçevesinde bütün bu çarpıklıklara çözüm üretmesi gerek. Kur'an'ı baştan sona dikkatli okursan cennete girmek iman edip salih ameller yapmaya bağlıdır, yani gördüğün bu çarpıklıkları düzeltmeye çalışmak ibadettir, ibadeti yalnızca namaz, oruç, zikir diye düşünenler yanılırlar. Alttaki ayeti iyi düşünmek gerekir.

Nahl
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

71. Allah rızıkta kiminizin kiminize üstün olmasına izin verdi. Üstün olanlar yönettiklerine paylarını vermiyorlar. Oysa onlar rızıkta eşit olmaya çalışsınlar. Yoksa Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Bu ayette geçen ayetinde geçen "rızıkta eşit olmaya çalışsınlar" ifadesinden Allah'ın zengin olan kişilerden fakir kişilere çeşitli yardımlarla yaşam standardını yükseltmesi istendiğini düşünmeliyiz. "İhtiyacınızdan fazlasını harcayın" ayetlerini de düşünürsek nahl 71 siz zenginleşirken fakirler fakir kalmasın, onları da gözetin, zenginler çok zengin fakirler de çok fakir kalmasın, dengeyi sağlamaya çalışın şeklinde düşünülmeli. Bu yazdığımı danışarak yazdım. İslam insanlar arasında maddi manevi uçurum olmasını engellemeye çalışan bir dindir ama ne solcular ne müslümanlar bunun farkında değil. Ben böyle konuşup, yazdığım zaman beni komünistlikle itham edenler olabilir, bu onların Kur'an'ı anlamadığı gösterir. Bu yazdıklarım benim fikirlerim değil, ayetlerden gördüğüm, olması gerekendir.

Facebook'tan başka bir resim daha aldım. İnsanlar infak ayetlerin farkında olsaydı böyle bir resim paylaşabilirler miydi? Resmin başlığına bak.

Resimde ki çocuğu gösterip onun gibi olmadıkları için kaç kişi şükrediyor diye soruyor. Bak kardeşim hangi şehirde ülkede yaşıyorsan yaşa şehrinin sokaklarında üstteki çocuklardan varsa, bu çocuklar veya büyükleri gözetenler yoksa alttaki ayet ve benzerleri bu çocukları görmeyenler için büyük tehtiddir, kork bu ayetlerden.

Fecr
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

17. Hayır hayır! Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18. Yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19. Mirası hırsla harcıyorsunuz!

20. Ve malı da öyle sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz ki!..

İhsan Eliaçık - Kur'an'ı Anlamak İçin Ne Yapmalıyız

Bu ayetlerle ilgili bir video göstereyim, bu ayetleri anlamak için ne yapmayız sorusuna çok güzel bir cevap.

Bu çocuklar olduğu müddetçe insanlar yarın Yazık, ne olurdu bu hayatım için, önceden bir şeyler takdim etseydim/gönderseydim diyecekler, bundan hiç şüphen olmasın. O gün çok geç olacak Allah’ın verdiği süre dolmuş olacak artık geri dönüş yok. Buldukları şey Allah’ın azabı olacak İşte o gün,hiç kimse O’nun azabı gibi azap edemez. Hakka suresinde kitaplarını solundan alanlara bakarsan, bu pişmanlığı görebilirsin.

Hakka
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

25. Kitabı solundan verilen kimseye gelince, der ki: “Ne olurdu kitabım (suç dosyam) bana verilmeseydi

26. ve hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim.

27. Ne olurdu o (ölüm), hesabımı kesip de bitirseydi (ölümüm sonum olsaydı!)

28. Malım bana fayda vermedi!

29. Otoritem de benden kopup gitti!”

30. “Tutun onu, hemen bağlayın!

31. Sonra onu çılgın bir aleve sallayın.

32. Sonra da onu boyu yetmiş arşın olan zincire vurun.

33. Çünkü o, yüce Allah’a inanmazdı.

34. Ve yoksula yedirmeye teşvik etmezdi!

35. Bugün ona burada yakın bir dost yoktur!

36. Ve irinden başka bir yiyecek de yoktur;

37. onu büyük günahkârlardan başkası yemez.”

Allah’a inanmazdı'dan sonra "yoksula yedirmeye teşvik etmezdi" geliyor. Yarın yoksullara yedirmeyenlere, resimdeki gibi hallerine şükredenlere irinden başka bir yiyecek yoktur. Ayetler bu kadar açık olmasına rağmen insanlar din gününün farkında değil. Ama bu insanlara desen ki şurada bir hoca var koşun sohbetlerini dinleyin, giderler otururlar dizinin dibine günde 5000 adet Lailahe illallah der zikir yaptıklarını sanırlar.

Bankalardaki Servet Cehhenmde Azap Olacak

Burada çok büyük başka bir tehlike var. Allah ihtiyacınızdan fazlasından ihtiyaç sahipleri için harcayın diyor yani bankada sürekli aratan kimsenin işine yaramayan paralar biriktirmeyin diyor. Bu tehlikeye örnek olabilecek ayetler var.

Tevbe
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

34. Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah’ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele.

35. O alevli ateş içinde kızdırılarak bunlarla(altın ve gümüşle) alınlarının, sırtlarının ve yanlarının dağlanacağı gün onlara şöyle denecektir. “İşte kendiniz için biriktirdikleriniz! Birikimlerinizin tadına varın bakalım”.

Servet biriktirip bankalara yığanlar, gayri menkul zengini olup Kur'an'daki infak ayetlerine aldırmayanlar için 35. ayetteki gibi bir akıbet olur mu olmaz mı diye tartışılır mı? Böyle bir kumar oynamaya ne gerek var? Yaşar Nuri Öztürk, infak ayetleri ve üstteki Tevbe suresinin ayetlerini beraber düşününce "Marx'ın Kur'an'dan haberi olsaydı Das Kapital'i yazmazdı" diyor.

Yaşar Nuri Öztürk "Marx Kur'an'dan haberi olsaydı, Das Kapital'i yazmazdı"

Peygamberimiz bugün hayatta olsa üstteki resimde çocukların neden bu kadar farklı olduğunu soracaktı, yarın Allah soracak? Kendini müslüman sananlar yukarıdan beri yazdığım ayetleri dikkate almadan yiyip içip keyfine bakan, ihtiyaç sahiplerini düşünmeyen ya da ayda yılda bir üç beş kuruş yardımda bulunanlar ölürken, canları çıkarken her şeyin farkına varacaklar ve geri dönmek isteyecekler “beş dakika da olsa geri dönüp birini yedirsem, giydirsem” diyecekler. Alttaki pişmanlığı müslümanlar yaşayacak.

Münafikun
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım (Nahl 98)

9. Müminler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi, Allah'ın zikrinden (kitabını anlamaktan) alıkoymasın. Bunu yapanlar umduğunu bulamazlar.

10. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayra harcayın; yoksa ölüm gelip çatar da şöyle dersiniz: "Rabbim (Sahibim)! Ne olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım."

11. Bir kimsenin ömrü bitince Allah ona asla ek süre vermez. Allah, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

Bu pişmanlığı müslümanların yaşayacağı ayetin girişinde ki "Müminler" hitabından ve daha sonrasında "Rabbim (Sahibim)! Ne olur; beni kısa bir süre daha yaşat da sadaka verip iyilerden olayım." demesinden belli.

Bir Milyar İnsan Hangi Suçundan Dolayı Aç

Şimdi başlıktaki soruyu ele alan İhsan Eliaçık'ı dinletmek istiyorum. Üstte yazdıklarıma yakın bir konuşma yapmış, Kur'an infak ayetleriyle dolu ama bir milyar aç insan var, bu islamiyetle nasıl bağdaşacak?

Kur'an'da Geçen İnfak Ayetleri

Kur'an'da geçen infak ayetlerine buradan bakabilirsin Kur'an'daki infak ayetleri.